Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Prevelik broj abortusa

infakt__frame.jpgNeplanirano, neželjeno rođenje možemo onemogućiti sprečavanjem začeća (kontracepcija) ili prekidom trudnoće – abortus. Abortus ili pobačaj je prekid trudnoće čije trajanje nije osposobilo fetus za život izvan materice. Arteficijalni abortus je pobačaj kod kojeg se namerno, nasilno, veštački prekida trudnoća. U porodilištu Regionalne opšte bolnice u Valjevu tokom 2005. godine rođeno je 1.393 dece, 100 beba manje nego godinu dana ranije. U poslednjih nekoliko godina, u proseku, u valjevskoj bolnici rodi se oko 1.400 beba. Sa druge strane, procenjuje se da je u Srbiji, veći broj namernih prekida trudnoće u odnosu na porođaje. Ovako visok odnos dokazuje tvrdnju da je namerni pobačaj osnovni metod kontracepcije.

Dr Zoran Jokić, načelnik ovdašnje Ginekologije kaže da pouzdanih podataka o broju abortusa na teritoriji Valjeva nema. U prošloj godini, u valjevskoj bolnici je urađeno oko 500 kiretaža. Međutim, već godinama je problem što postoji veliki broj privatnih ordinacija gde se rade i dozvoljeni i nedozvoljeni abortusi, a informacije o tome ne dolaze u Zdravstveni centar. Zvanični podaci o broju kiretaža su, dakle, nepouzdani a ja procenjujem da se godišnje uradi duplo više prekida trudnoće od ovog broja registrovanih u bolnici”, kaže dr Jokić.
Još jednom treba napomenuti da se broj namernih pobačaja uzima sa rezervom zbog teškoća u prijavljivanju, postojanja privatnih ginekoloških ambulanti i različitog klasifikovanja pobačaja. Mogućnost i spremnost društva da se suoči sa saznanjem da je arteficijalni abortus najzastupljenije kontraceptivno sredstvo uslovljava dužinu rešavanja problema reproduktivnog zdravlja.

Povezano

Ostavite vaš komentar