Početna O nama

O nama

Direktor, Glavni i Odgovorni urednik: Zoran Dovečer
Urednik programa: Danijela Dovečer
Impresum Sajta:
Naziv veb sajta: http://wwwmarsh.rs
Firma i sedište osnivača: RTV Marš d.o.o, Valjevo, Karađorđeva 120
Odgovorni urednik veb sajta: Zoran Dovečer

MISIJA

Glavna težnja RTV MARŠ je dinamičnost tj. sposobnost da brzo i na vreme reaguje na promene, inventivnost i inovativnost. U moru medija koji služe političkim strankama i ruralnoj zabavi, RTV MARŠ želi da gledaocima i slušaocima omogući pravovremenu i istinitu informaciju uz izuzetno kvalitetan način oglašavanja. Želimo da uvek proizvodimo najgledaniji lokalni televizijski program u Valjevu, promovišući vrednosti znanja, poštenja, kreativnosti i rada.

VIZIJA

Želimo da održimo ravnotežu između finansijske samoodrživosti, objektivnog informisanja i nezavisne uređivačke politike i programa.

RTV Marš je lokalna medijska kuća, sa sedištem u Valjevu. Nastala 1992. godine i nastavlja trend uspešnog poslovanja. Tokom svog postojanja RTV Marš je opstao, uprkos svim teškoćama vremena koja su ostala iza nas, zahvaljujući svojim originalnim, profesionalnim i prepoznatljivim

N A Č E L I M A

OPŠTA NAČELA

Striktno poštovanje zakona

Tokom svog postojanja, naša medijska kuća uvek je imala u vidu značaj kvalitetnih, dobro obučenih kadrova za uspešno poslovanje. Politika ljudskih resursa, zasnovana je na konceptu kvalitetne selekcije i kontinuiranog učenja i usavršavanja zaposlenih, radi obezbeđenja adekvatnog kvaliteta usluge za naše korisnike-gledaoce.

Tehnička opremljenost

Kao važan deo politike kvaliteta medijske kuće RTV Marš, izdvaja se segment tehničke opremljenosti. Kvalitet opreme, njeno održavanje, i praćenje novih trendova u razvoju tehnologije za emitovanje i proizvodnju programa u cilju održanja i povećanja kvaliteta usluga, strateški je cilj RTV Marš.

Informacioni sistem

Preduslov za efikasno korišćenje ljudskih i tehničkih resursa omogućava posebno izrađen informacioni sistem koji objedinjuje sve procese u radu.

Etička pravila

RTV Marš poštuje pravila poslovnog morala u odnosu sa korisnicima svojih usluga, gledaocima i slušaocima.

PROGRAMSKA NAČELA

Načelo jedinstvenosti

RTV Marš ima jedinstven, originalan program, sa sopstvenim programskim rešenjima, autorskim i informativnim emisijama koje nisu reemitovane, kopirane ili na bilo koji drugi način preuzete iz programskih rešenja drugih elektronskih medija.

Načelo istinitosti

Naša medijska kuća poštuje ovo načelo tako što je njim prožet kompletan program. Sve informacije emitovane u informativnom programu i autorskim emisijama, zasnovane su na činjenicama i apsolutno su proverljive.

Načelo pravovremenosti

U smislu ovog načela, RTV Marš sve informacije svojim gledaocima i slušaocima prosleđuje pravovremeno, kako bi se ispoštovala korisnost i upotrebljivost informacija za građane.

Načelo ravnopravnosti

RTV Marš vodi afirmativnu programsku politiku, sa jednakim odnosom prema svim klijentima bez obzira na pol, etničku ili političku i bilo koju drugu pripadnost. Niko ne može van zakonskih propisa, bilo kojim drugim putem, ostvariti za sebe veća prava, od ostalih klijenata.

Načelo lokalne orijentisanosti

Ovo načelo, prostornog je karaktera i shodno tome, ne kosi se sa prethodnim, ni u jednom pogledu. Prostorna pokrivenost uokviruje lokalnu orijentaciju, kao ključnu. U smislu ovog načela, program medijske kuće fokusiran je na lokalne teme i probleme građana Valjeva. Svakom građaninu, udruženju građana i svim registrovanim organizacijama iz Valjeva, kao i delovima organizacija koje se nalaze na teritoriji grada Valjevo i tu obavljaju svoje aktivnosti (podružnice sindikata, lokalni komiteti nevladinih organizacija, gradski odbori političkih stranaka, ekspoziture privednih subjekata…), omogućeno je da se oglase preko naše medijske kuće. Ovo načelo nipošto ne isključuje obradu tema od šireg, državnog i nacionalnog interesa, i njihovo emitovanje u informativnim emisijama.

Načelo strukturiranosti

Podrazumeva strukturiranost programske šeme, kroz „pokrivenost“ različitih segmenata, kategorizovanih po polu, starosti, interesovanjima, profesionalnom i strukovnom angažmanu, respektujući načelo ravnopravnosti.

Comments are closed.