Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Prezentacija NLB LEASING doo Beograd i PRVI FAKTOR – faktoring doo Beograd

infakt__frame.jpgU skladu sa potrebama privrednih subjekata za detaljnijim upoznavanjem sa novim mogućnostima finansiranja preduzeća u oblasti lizinga i faktoringa, kao i mogućnostima Novog Penzionog fonda, RPK Valjevo u saradnji sa NLB LHB bankom, organizovala je danas prezentaciju u Valjevu.
Lizing danas predstavlja jedan od savremenih oblika finansiranja i prema rečima Dušana Bajića daleko je jednostavnija procedura nego kod klasičnih bankarskih kredita.

Firma PRVI FAKTOR – faktoring doo, na našem tržištu specijalizovana je za otkup kratkoročnih potraživanja sa rokom dospeća u budućnosti.

NLB Nova penzija je članica NLB Grupe u Srbiji i početkom godine je dobila dozvolu za rad na tržištu Srbije. Osnivači ovog fonda su Nova ljubljanska banka Ljubljana, Skupna pokojninska družba Ljubljana, NLB Continental banka Novi Sad i NLB LHB banka Beograd.

NLB Grupa je najveća slovenačka međunarodna finansijska organizacija koja posluje na 16 tržišta Evrope. Na srpskom tržištu u njenom sastavu posluju: NLB Continental banka, NLB LHB banka, NLB Leasing Beograd, Prvi faktor, NLB Interfinanz i NLB Nova penzija

Povezano

Ostavite vaš komentar