Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Dotiranu stomatološku zaštitu imaju samo određene kategorije pacijenata

infakt__frame.jpgPo novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, od 1. januara 2006. godine dotiranu stomatološku zaštitu imaju samo određene kategorije pacijenata. To su deca i omladina do 18 godine života, porodilje za vreme trudnoće i 12 meseci posle porođaja i osobe teško ometene u razvoju. Takođe, stariji od 65 godina imaju pravo na nadoknadu za proteze, a hitni slučajevi bez obzira na godine imaju pravo na prvu pomoć stomatologa. Jedina obaveza korisnika koji su pokriveni zdravstvenom zaštitom jeste da imaju overenu zdravstvenu knjižicu.
U Stomatološkoj službi Doma zdravlja (kod Hale sportova) mogu se dobiti sve stomatološke usluge, a uskoro i fiksna protetika. Služba ima specijaliste svih oblasti sa puno iskustva i dovoljno materijala. Radno vreme je od 7 do 21 sat, a nedeljom se organizuje dežurstvo. U zavisnosti od vrsta usluga pacijenti se primaju odmah ili se zakazuje, uz minimalno čekanje.
Upravni odbor Zdravstvenog centra dao je saglasnost na tržišne cene usluga Stomatološke službe, koje su minimalne u odnosu na prave ekonomske cene. Cilj rada Stomatološke službe jeste da pacijenti dobiju što bolju uslugu za što prihvatljiviji iznos.
Cene osnovnih usluga: vađenje zuba 400 dinara (uključujući anesteziju), amalgamske (crne) plombe 400 -700, bele plombe 600 -700, nadogradnja 1.100, lečenje 900 -1.200, parcijalna akrilatna proteza 4.500, totalna proteza 5.500 dinara.

Povezano

Ostavite vaš komentar