Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Tribina DS-Moral u politici

infakt__frame.jpgSukob interesa najčešće se javlja zbog povezanosti politike i biznisa i osnov je za neetičko ponašanje državnih funkcionera i za zloupotrebe, ocenjeno je na jučerašnjoj tribini Demokratske stranke koja je bila posvećena moralu u politici.
U današnje vreme politika i moral nemaju dodirnih tačaka. Toga je možda bilo u vreme antičke Grčke, danas se pre može govoriti o odnosu politike i javnosti. Postoje pravila ponašanja koja podrazumevaju da nosioci važnih funkcija moraju da pruže uvid javnosti u ono što rade. Na osnovu odnosa prema javnosti može se suditi o tome da li je neko dobar ili loš političar. Ideja da postoje političari koji zastupaju opšte interese je samo zavaravanje koje još postoji u našem društvu. Na dana[njoj tribini prof.Cedomir Cupic je iyjavio da su od osam GR;kih vrednosti politici uvek pripadale dve.Dobro i pravda.Najsvetija institucija je parlament zato [to donosi zakone i zato [to je to jedini instrument koji sputava ljudsku volju.
Sfere politike i ekonomije najčešće povezuje kriminal jer “ako imamo ljude koji se u sferi politike bave biznisom, ili obrnuto, teško je očekivati da tu ne dođe do nekih kvarnih radnji, pa i kriminala. Gotovo je nemoguće sačuvati, isključivo u sferi politike, od svog drugog ja sve informacije, a da ih ne upotrebite u sferi biznisa.
Kada je reč o funkcionerima na lokalnom nivou, u Srbiji dominira uverenje da je kriza globalnog karaktera, pa da su i rešenja globalnog karaktera. Zato se smatra da pojedinac, čak i kao rukovodilac neke institucije ili organizacije ne može ništa ili veoma malo da uradi.
Među građanima u Srbiji dominira mišljenje da lokalni opštinski funkcioneri rade u sopstvenom interesu ili u interesu stranaka koje su ih postavile.

Povezano

Ostavite vaš komentar