Svaki drugi muškarac i svaka treća žena u Srbiji su pušači, a skoro svako dete svakodnevno je izloženo duvanskom dimu i predstavlja pasivnog pušača.
Prema podacima Nacionalne komisije za prevenciju pušenja, 55 odsto dece u Srbiji, uzrasta od 13 do 15 godina probalo je ili redovno koristi cigarete, 17 odsto dece tog uzrasta redovno puši, a 97 odsto pripada kategoriji pasivnih pušača, pošto je svakodnevno izloženo duvanskom dimu.
Pušenje i duvanski dim faktor je rizika broj jedan za rastući broj kardio-vaskularnih oboljenja, kao i karcinoma grla i pluća. Po broju pušača naša zemlja je na nezavidno visokom mestiu u svetu.
Ove godine 31. januar biće obeležen aktivnostima Nacionalne komisije za prevenciju pušenja pri ministarstvu zdravlja Republike Srbije, a slogan je “Uzdrži se”.

Svakog dana ode po 73 miliona cigareta, što za posledicu ima i 22 tone opušaka u okolini. Kod nas se dnevno proizvode 50 i kusur tona cigareta, što u evrima iznosi – više od tri miliona. Država uzima 25 posto. S druge strane, pušači strahovito opterećuju zdravstvene fondove, više koriste lekove, bolničke postelje, ranije odlaze u penziju.
Po nekadašnjem saveznom zakonu, reklamiranje je odavno zabranjeno, ali inspekcija nikada nije radila svoj posao.U pripremi je usvajanje Zakona o reklamiranju i oglašavanju. Predviđena je zabrana reklamiranja u sredstvima javnog informisanja i zabranu bilborda koji se nalaze u krugu manjem od 150 metara od škola i bolnica (ostali će, za utehu, morati da sadrže upozorenje o štetnosti duvana).
Ministarstvo je postavilo ambiciozan cilj: da do 2015. godine 80 odsto Srbije čine nepušači. Očekuje nas formulisanje nacionalnog plana borbe protiv pušenja, oštrije kazne za pušenje na nedozvoljenim mestima, čišćenje državnih organa od cigareta i, još je bitnije, čišćenje zdravstvenih institucija od cigareta. Onda će, valjda, stići i dugoočekivani nacionalni, nikad urađeni podaci o broju i razvrstavanju pušača po polu, starosti i ostalom i, zatim, poređenje s drugim zemljama.
i podaci o broju i razvrstavanju pušača po polu, starosti i ostalom i, zatim, poređenje s drugim zemljama.
@@@

Prikaži još ovjava iz Razno

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

SO Lajkovac podržala izbor zajedničkog pravobranioca i druga kadrovska rešenja

Lajkovački parlament je na 10. sednici izabrao diplomiranog pravnika Draganu Labus iz Valj…