Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

PRVA ŠKOLA

Savremeno vreme u kome živimo i radimo donosi sa sobom značajne probleme, koji najpre pogađaju decu u ranoj adolescencijil, usmeravajući njihovu pažnju na destruktivne i po njih opasne aktivnosti kao što su droga, alkoholizam, pušenje i drugo. Tim povodom Valentina Vukojčić – Stefanović pedagog u osnovnoj školi “ Žikica Jovanović Španac “ je podsetila na rad sa grupama učenika 5,6,7 i 8 razreda u okviru programa deset koraka škole prevencije bolesti i zavisnosti.

Istoimena osnovna škola po rečima Mileve Mojić nema školskog policajca, ali zato postoji zadovoljavajuća saradnja sa MUP-om. Veoma značajan vid pomoći ranim adolescentima da uvide probleme koje prouzrokuje svaki oblik zavisnosti jeste da roditelji moraju biti upoznati sa psihoanalitičkim supstancama i njihovim dejstvom.

Tokom ove školske godine na časovima odeljenskih zajednica obrađujemo sadržaje usko povezane sa prevencijom bolesti i zavisnosti, izjavila je Vukojčić – Stefanović. ednica obrađujemo sadržaje usko povezane sa prevencijom bolesti i zavisnosti, izjavila je Vukojčić – Stefanović.@@@

Povezano

Ostavite vaš komentar