Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

“Razvoj zdravstva Srbije-dodatno finansiranje”

Bolnica 2.jpgProjekat „Razvoj zdravstva Srbije – dodatno finansiranje” koji sprovodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u periodu od 2009. do decembra 2011. godine, finansira se iz kredita Svetske banke u vrednosti od 10,5 miliona evra.

Cilj projekta ostaje izgradnja kapaciteta radi razvijanja održivog sistema zdravstvene zaštite usmerenog na rezultate, u kom se pružaoci zdravstvenih usluga nagrađuju za kvalitet i efikasnost i gde zdravstveno osiguranje omogućuje pristup dostupnoj i efektivnoj zdravstvenoj zaštiti. U projektu „Razvoj zdravstva Srbije – dodatno finansiranje” učestvuje 15 zdravstvenih ustanova: Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Klinika za hirurgiju Kliničkog centra Kragujevac, Kliničko-bolnički centar “Dr Dragiša Mišović – Dedinje”, opšte bolnice u Zrenjaninu, Valjevu, Kraljevu, Vranju, Vrbasu, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Užicu, Požarevcu, Zaječaru, Jagodini i Leskovcu.

Aktivnosti projekta obuhvataju informatizaciju bolnica, za šta je opredeljen najveći deo sredstava, uvođenje dijagnostički srodnih grupa, razvoj kliničkih puteva, razvoj zdravstvenog menadžmenta, podršku procesu akreditacije i povećanju bezbednosti pacijenata.
Dodatnim finansiranjem projekta „Razvoj zdravstva Srbije“, sa budžetom od preko 7,5 miliona evra planirano je uvođenje Bolničkog informacionog sistema (LAN mreža, hardver i softver – preko 100 servera, 1600 personalnih računara, 600 štampača) za 11 novih ustanova kao i unapređenje informacionih sistema u 4 bolnice iz prethodne faze projekta. Planirano je i povezivanje svih zdravstvenih ustanova (oko 360) u jedinstvenu zdravstvenu informaciono-komunikacionu mrežu, kao i završna implementacija Centralnog informacionog servisa.

U okviru realizacije projekta „Razvoj zdravstva Srbije” (2003-2009) u vrednosti od 20 miliona evra, uložena su sredstva u infrastrukturu i opremanje četiri opšte bolnice u Srbiji, u kapacitete za proizvodnju vakcine protiv gripa Instituta za imunologiju i virusologiju “Torlak”, kao i u informatizaciju zdravstvenog sektora obezbeđivanjem informatičke opreme i mreže.Takođe, ovaj projekat je doprineo napretku zdravstvenog sektora u oblasti kvaliteta, akreditacije, novih načina plaćanja pružalaca usluga, proceni zdravstvenih tehnologija, nacionalnih zdravstvenih računa i licenciranju i kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, ostvarivanja prava pacijenata. Rezultati projekta „Razvoj zdravstva Srbije” su stvorili prostor za dalju saradnju i podršku Svetske banke zdravstvenom sektoru u Srbiji kroz dodatno finansiranje projekta „Razvoj zdravstva Srbije”.

Povezano

Ostavite vaš komentar