Štab za vanredne situacije grada Valjeva, na 43. sednici održanoj na dan 05.08.2020. godine, donosi

NAREDBU

 1. NALAŽE SE Saobraćajnom preduzeću „Lasta“ a.d. – Poslovnoj organizaciji „Lasta – bus“ Valjevo da redukuje polaske u gradskom i prigradskom saobraćaju i to po sledećem režimu vožnje:
 • da se u prigradskom i gradskom saobraćaju zadrže samo linije i polasci koji odgovaraju radnom vremenu poslodavaca i koji služe za prevoz radnika i
 • da se u prigradskom saobraćaju ukinu polasci vikendom.
  Redukovane polaske primenjivati počev od 06. avgusta 2020. godine.
 1. NALAŽE SE PD Erozija a.d. Valjevo da hitno pregleda vodotokove iz njihovih nadležnosti i tamo gde je potrebno ukloni nanose koji remete protok.
 2. NALAŽE SE Preduzeću za puteve „Valjevo“ a.d. Valjevo da hitno pregleda kanalsku mrežu puteva koji su u njihovoj nadležnosti održavanja i tamo gde je potrebno ukloni nanos.
 3. NALAŽE SE Odeljenju za građevinsko zemljište i infrastrukturu da hitno pregleda kanalsku mrežu puteva koji su u njihovoj nadležnosti održavanja i tamo gde je potrebno nalože uklanjanje nanosa.
 4. NALAŽE SE Odeljenju za inspekcijske poslove da izvrši kontrolu vodotokova 2. reda i o nađenom stanju dostavi izveštaj:
 • Кomadantu Štaba za vanredne situacije,
 • Načelniku Štaba za vanredne situacije i
 • Načelniku Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu.
Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Pravilnik o poklonima javnih funkcionera

Opšte odredbe Član 1. Pravilnikom o poklonima javnih funkcionera (u daljem tekstu: Praviln…