Povodom pisanja dnevnog lista Danas i navoda predsednice Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranke Savić, a radi istinitog obaveštavanja javnosti i zaposlenih, menadžment HK „Krušik” Valjevo ističe sledeće:
Kompanija je nekoliko meseci unazad intenzivirala aktivnosti koje vode racionalizaciji i reorganizaciji poslovnih procesa. Težište u racionalizaciji dato je na optimizaciju troškova materijala, zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda koji učestvuju sa približno 90% u ukupnim troškovima kompanije.
Širenje baze dobavljača i poštovanje elementarnih tržišnih principa već su dali konkretne rezultate u pogledu racionalizacije troškova materijala. Grube procene ukazuju da će kompanija po tom osnovu ostvariti uštede minimalno pet milona dolara na godišnjem nivou zavisno od obima
proizvodnje.
Krušik na mesečnom nivou, za preko 3.000 zaposlenih, po osnovu zarada, naknada zarada i ostalih primanja izdvaja blizu 3.000.000 USD. U navedenom iznosu, sa preko 35% učestvuju izdaci za regres, topli obrok, minuli rad, prevoz i posebne uslove rada, na kojima sindikati posebno potenciraju.
Vrednosno iskazano, regres iznosi skoro 85.000 RSD, neto po zaposlenom na godišnjem nivou, dok su izdaci za topli obrok blizu 400 RSD dnevno, odnosno oko 8.500 RSD mesečno, neto. Minuli rad se
obračunava po stopi od 0,6% za svaku godinu staža kod poslodavca HK Krušik, dok pravo na troškove prevoza ostvaruju svi zaposleni u kompaniji, uključujući i one koji stanuju u neposrednoj blizini fabrike. U celini, kompanija za pomenute troškove mesečno mora da izdvoji preko milion dolara. Kako bi u HK Krušik spremno dočekali globalne ekonomske poteškoće koje se najavljuju za drugi deo godine, rukovodstvo i sindikati su na zajedničkom sastanku razmatrali mere koje bi u aktuelnim okolnostima fabrički sistem mogle učiniti održivim. Stavovi menadžmenta utemeljeni su na ekonomskim principima, pritom ne ignorišući elementarne zahteve socijalne odgovornosti. Predlozima za umanjenje elemenata naknade zarade uz istovremeno povećanje cene radnog sata respektuju se
složeniji poslovi i posle dužeg vremena, pravi se iskorak u stvaranju sistema privlačnog novom visokoobrazovanom kadru koji treba da bude nosilac razvoja i osvajanja savremenih raketnih i drugih
sredstava. Takođe, to daje osnove da se fabrika reorganizuje i razvije dugoročno održivu strategiju sa jasnom vizijom budućeg delovanja.
Predstavnici sindikata su odbili sve ponuđene predloge za izmenu Kolektivnog ugovora, uprkos činjenici da Krušik, kao i citav poslovni svet, funkcioniše u okolnostima čiji će negativni efekti najverovatnije kulminirati u narednom periodu. Takvi potezi sindikata dodatno urušavaju otpornost
fabrike i minimiziraju njene šanse za uspešnim prilagođavanjem na nastale promene. Nažalost, usled odbijanja sindikata da prihvati ponuđene predloge, svi budući napori rukovodstva biće dominantno
usmereni na servisiranje tako visokih troškova, a veoma malo na tehnološka unapređenja i revitalizaciju proizvodnih kapaciteta.
Dobijena podrška Republike Srbije i Ministarstva odbrane kroz ugovaranje većih količina vođenih i nevođenih raketa za potrebe sistema odbrane nedvosmisleno ukazuju da država želi tehnološki da osnaži Krušik. To daje šansu Krušiku da se svrsta u red malog broja kompanija
sposobnih da ovladaju potrebnim znanjima i tehnologijama u oblasti raketne tehnike. Šanse su jedno, realnost je drugo. Sindikalni lideri, bar za sada, radu i rezultatima rada ne pridaju potreban značaj.
Eksploatišući činjenicu da su potpisnici kolektivnog ugovora, skoro godinu dana odbijaju da daju suštinski doprinos unapredjenju rezultata poslovanja kompanije. Naprotiv, vođeni ličnim interesima i ignorišući osnovne ekonomske parametre, prete da ozbiljno ugroze interes ostalih radnika,
a time i kompletne fabrike.
Paralelno sa ovakvim delovanjem, list Danas nepune dve godine u kontinuitetu saopštava neistine i sa još većim žarom ulaže maksimalne napore da obezvredi rezultate Krušika postignute u ovoj godini. Nažalost, ne može se reći da je ovo slučajnost. U jednoj nepoštenoj i agresivnoj kampanji otvoreno napada Krušik i svesno pomaže jačanje konkurentskih fabrika u neposrednom okruženju.
Ostaje nada da će, razumevajući postojeće privredne trendove, pozadinu negativne kampanje koju pomenuti list vodi protiv kompanije i vodeći računa o dugoročnom interesu Krušika, sindikalni lideri ipak korigovati stav i pomoći da u zajedničkoj borbi usmerimo resurse radi dobrobiti Krušika, a da rad i rezultati rada budu ključno merilo vrednosti svakog zaposlenog.

  • Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

    Zaštitnik građana ukazao je da je položaj osoba sa invaliditetom, koje se i inače susreću …
  • Uhapšen zbog droge

    Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, u saradnji sa Višim javnim tužilašt…
  • Apel građanima za strpljenje

    Iz Doma Zdravlja saznajemo da je telefonski broj 064/ 8321-997 zbog velikog interesovanja …
Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Zaštitnik građana ukazao je da je položaj osoba sa invaliditetom, koje se i inače susreću …