Na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije zbog nesigurne epidemiološke situacije izazvane naglim povećanjem broja novoobolelih od virusa Кovid 19 donete su naredbe, preporuke i apeli :

1.Nalaže se JКP „Vidrak“ da pojača mere čišćenja , pranja ulica, dečijih igrališta i sportskih terena, kao i prostora oko zdravstvenih ustanova ( Bolnica, Dom zdravlja i ZZJZ Valjevo).

2. Nalaže se JКP „Polet“ da vrši redovno čišćenje, pranje, dezinfekciju prostora i opreme svih pijaca u gradu.
3. Nalaže se PU „Milica Nožica“ da dosledno sprovodi sve mere naložene od Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete.
4. Nalaže se Ustanovi za fizičku kulturu „Valis“ da dosledno sprovodi sve instrukcije i uputstva nadležnih organa koja se odnose na sprovođenje protivepidemijskih mera na otvorenim i zatvorenim bazenima i drugim terenima kojima upravlja.
5. Nalaže se da opštinski inspekcijski organi pojačaju inspekcijski nadzor i vrše kontrolu sprovođenja protivepidemijskih mera ( prosvetna inspekcija – nadzor obdaništa, saobraćajna inspekcija – gradski, prigradski i taksi prevoz, komunalna inspekcija i policija – ostale objekte ) zaštite od virusa Кovid-19, o tome sačine službenu belešku i o eventualno uočenim nepravilnostima istu proslede nadležnoj inspekciji na dalje postupanje.
6. Preporučuje se republičkim inspekcijskim organima da pojačaju inspekcijski nadzor iz delokruga svoje nadležnosti, kako bi se pojačala kontrola poštovanja sprovođenja Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i 68/2020), Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017-dr. zakon), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Кovid 19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/2020), kao i drugih pozitivno-pravnih propisa.
7. Apeluje se na građane da poštuju i sprovode preventivne mere zaštite od virusa Кovid-19, da posebno poštuju socijalnu i fizičku distancu, kao i nošenje maski u zatvorenom prostoru.
8. Apeluje se na poslodavce koji posluju na teritoriji grada, da dosledno sprovode sve predložene i neophodne preventivne mere u skladu sa propisima, u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih lica i stranaka.
9. Štab poziva organizatore proslava da s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, postupe odgovorno i odlože održavanje proslava . Ukoliko se odluče za održavanje proslava od posebnog je značaja da se i organizatori i učesnici proslava strogo pridržavaju datih preporuka.
10. Štab će svakodnevno pratiti razvoj epidemiološke situacije i u zavisnosti od aktuelnog stanja preduzimati neophodne mere, uključujući zabrane okupljanja, ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i druge mere u skladu sa odlukama Кriznog štaba Republike Srbije.

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Svetski dan borbe protiv side

Danas, 1.decembra,  obeležava se Svetski dan borbe protiv side i to je prilika da se ljudi…