Aktuelnim prognozama o porastu vodostaja na teritoriji Republike Srbije koje su izdate od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najavljeno je da se očekuju značajne padavine koje mogu izazvati izlivanja i plavljenja na slivovima bujičnih tokova na vodnim područjima koja su u nadležnosti JVP „Srbijavode“.

Na slivovima Кolubare i Jadra sa pritokama, Skrapežu, Đetinji, Moravici, Bjelici, kao i na gornjem toku Zapadne Morave tokom 22. i 23. juna vodostaji će biti u većem porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa, a na Jasenici i Кubršnici sa dostizanjem upozoravajućih nivoa.

Usled naglog porasta vodostaja, kao i upozorenja RHMZ-a na obilne padavine prognozirane za 22. i 23.06 na području Srbije (40-60mm za 24h) uvodi se vanredna odbrana od poplava na Vodnim jedinicama, „DRINA- LOZNICA“, „КOLUBARA – VALJEVO“, „ZAPADNA MORAVA – ČAČAК“, „JASENICA – SMEDEREVSКA PALANКA“, u nadležnosti JVP „Srbijavode“.

U skladu sa obavezama iz Opšteg plana za odbranu od poplava („Sl. glasnik RS“, br. 18/19), kao i Operativnog plana za odbranu od poplava za 2020. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 91/19), uvedena su dežurstva na terenu, izvršene su pripreme svih službi JVP „Srbijavode“ za pravovremene intervencije, kao i usaglašavanje mera odbrane od poplave sa štabovima lokalnih samouprava.

Službe JVP “Srbijavode” i nadležnih vodoprivrednih preduzeća su na terenu i prate razvoj situacije, u skladu sa Opštim i operativnim planom za odbranu od poplava.

Prikaži još ovjava iz Grad

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Narodni muzej Valjevo obeležiće 34. Tešnjarske večeri izložbom “Venčani i svadbeni običaji u valjevskom kraju“

Od petka 07.avgusta do 07. septembra 2020. godine u Galeriji Narodnog muzeja Valjevo biće …