Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Mere za kontrolu i sprečavanje infekcija

Zavod za javno zdravlje Valjevo je od Instituta za javno zdravlje Srbije „ Dr Milan Jovanović Batut“, dobio preporuke koje se oslanjaju na smernice Svetske zdravstvene organizacije, a koje se odnose na kontrolu i sprečavanje infekcija, kada je u pitanju voda za piće, sanitaciju, održavanje higijene, koje su relevantne za viruse, uključujući i koronavirusa. Dostavljamo vam najvažnije informacije, kako bi svi građani na teritoriji našeg Grada bili pravovremeno informisani. Obezbeđivanje zdravstveno ispravne vode za piće i sanitarno-higijesnkih uslova je od suštinske važnosti za zaštitu zdravlja ljudi tokom svih epidemija zaraznih bolesti, uključujući i izbijanje COVID-19. Zavod za javno zdravlje Valjevo je javne vodovode već obavetio o predloženim merama u ovakvim prilikama. Domaćinstva koja se snabdevaju vodom iz sopstvenih bunara i izvora ili tzv. seoskih vodovoda, preporučuje se da sprovode redovne mere dezinfekcije vode preparatima hlora, ili da vrše prokuvavanje vode pre upotrebe. Preporučuje se sprovođenje mera opšte dezinfekcije u stambenim jedinicama, trgovinskougostiteljskim objektima, benzinskim pumpama, školskim i predškolskim ustanovama, domovima zdravlja, bolnicama, privatnim ordinacijama,kao i svim drugim javnim organizacionim jedinicama. Prema „Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti“ mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama mogu da sprovode nadležni zavodi i instituti, ili privatne prakse koje se bave pružanjem usluga zdravstvene delatnosti.

Povezano

Ostavite vaš komentar