Novogodišnji koncert Muzičke škole „Živorad Grbić“ iz Valjeva – Izdvojeno odeljenje Lajkovac održaće se u utorak 24. decembra od 18.30 časova, u sali Кulturnog centra „Hadži Ruvim“.
Izdvojeno odeljenje muzičke škole “Živorad Grbić“ Valjevo u Lajkovcu postoji od 1994. godine. Muzičku školu trenutno pohađa oko 80 učenika, na odsecima: klavir, harmonika, violina, gitara i violončelo. Mladi i talentovani đaci svoju kreativnost i ljubav prema muzici dočaraće najpre svojim glasom, a zatim i na violini, klaviru, harmonici i gitari.

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Tok epidemije Covid-19 na teritoriji kolubarskog okruga

Od početka epidemije kovid 19 infekcije 14.3.2020 . pa do 2.8.2020. godine je prijavljeno …