U mesecu kada se u svetu obeležava Dan pismenosti,
8. septembra ove godine, naš Fakultet je proslavio 12 godina postojanja.

Univerzitet Singidunum u Valjevu, prvu generaciju studenata osnovnih studija upisao je 2005. godine, a od 2010. godine i prvu generaciju studenata master studija.
Kontinuiranim unapređenjem kvaliteta rada, studijskih programa i kurikuluma, nastavog kadra i tehničke opremljenosti Fakulteta, prilagođavali smo se savremenim konceptima obrazovanja i potrebama tržišta, čemu svedoči i 12 akreditacionih procesa studijskih programa, ustanove i nauke kroz koje smo uspešno prošli. Izgradili smo sliku ozbiljne akademske institucije priznate u domaćim i inostranim okvirima.
Kroz aktivnu saradnju sa privatnim i javnim sektorom, postali smo važan učesnik obrazovnog i društvenog života Grada Valjeva. Stekli smo reputaciju društveno odgovorne kompanije i postali prepoznatljivi po stručnim obukama i događajima koje organizujemo i međunarodnoj saradnji sa partnerskim institucijama iz Nemačke, Holandije, Rusije, Slovenije i Mađarske.
Godišnjicu postojanja proslavili smo sumiranjem obrazovnih, naučnih i projektnih aktivnosti, postavili dalje pravce razvoja i inovacija nastavnih procesa.
Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

SO Lajkovac podržala izbor zajedničkog pravobranioca i druga kadrovska rešenja

Lajkovački parlament je na 10. sednici izabrao diplomiranog pravnika Draganu Labus iz Valj…