Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Projekat dualnog obrazovanja

Obrazovanje će se realizovati na dva mesta: u školi i kompaniji na način da učenici u srednjestručnom obrazovanju provode mnogo više vremena nego u školama. Model koji daje mnogo dobre rezultate tako što učenicima daje konkretne radne sposobnosti, i smanjen rast nezaposlenosti. Interesovanje privrede za ovaj vid školovanja izuzetno je veliko jer su privrednici danas prinuđeni da veliki deo finans sredstava potroše na prekvalifikaciju i obuku novozaposlenih kadrova.

 

Jučerašnji skup u RPK Valjevo organizovan je sa ciljem da se predstavi studija izvodljivosti koja je za zadatak imala da sagleda uslove i mogućnosti uvođenja dualnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji.

Ovakav model obrazovanja postojao je do 70-tih godina prošlog veka, kada su postojali i veliki privredni sistemi koji su imali svoje škole u kojima su školovali kadrove u skladu sa svojim potrebama. Trenutno se ide ka tome da se sagledaju uslovi i mogućnosti kao i broj privrednika koji se mogu uključiti u realizaciju praktične nastave u podrušku srednje stručnim školama na višem nivou i koji se mogu uključiti u kreiranje nastavnih programa kako bi se obrazovanje realizovalo u skladu sa njihovim potrebama.

Tehnička škola već četvrtu godinu za redom, uz pomoć projekta Balkan junior, sarađuje sa tehničkim školama u republikama bivše Jugoslavije. Saradnja tehničke škole sa školama u Sloveniji traje 6 godina i tamo učenici dobijaju kompletno, odnosno dualno obrazovanje.

Interesovanje privrede za ovaj vid školovanja je izuzetno veliko jer su današnji privrednici prinuđeni da veliki deo finans sredstava potroše na prekvalifikaciju i obuku novozaposlenih kadrova.

Preduzeće bi još trebalo da obezbedi prevoz, topli obrok i određenu finansijsku nadoknadu za rad u preduzeću.

Suština dualnog obrazovanja je da se naprave ugovori sa kompanijama koje bi preuzele odgovornost za obrazovanje učenika.

Gizov projekat je samo jedan koji se realizuje i zahvaljujući kojem su tri obrazovna profila već uvedena u sistem obrazovanja sa elementima dualnog modela: to su industrijski mehaničar, bravar zavarivač i električar i po kojem se već 400 stotine đaka u 9 škola školuje i kroz saradnju sa preko 20 preduzeća u Srbiji.

Povezano

Ostavite vaš komentar