Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Novi zakon o javnim nabavkama do kraja novembra

infakt__frame.jpgDržavni sekretar u Ministarstvu finansija Slobodan Ilić rekao je nakon javne rasprave u Valjevu da očekuje da novi Zakon o javnim nabavkama, u kome je izmenjeno više od dve trećine članova postojećeg zakona, Skupština Srbije usvoji do kraja novembra. Novi zakon će biti donet da bi se eliminisali nedostaci u izmenama i dopunama zakona iz 2004. godine i da bi se izvršila harmonizacija sa zakonodavstvom, koje je 2004. godine donela EU. U novoj verziji zakona najviše promena je vezano za smanjenje troškova i administriranje, unapređenje postupaka javnih nabavki, kontrolu, nadzor i zaštitu.

Jedna od izmena jeste i ona prema kojoj će za uspeh tendera biti dovoljna jedna ispravna ponuda, a ne dve, kao što je to bilo do sada. Nabavke velike vrednosti više neće morati da budu oglašavane u jednim novinama, već samo u Službenom glasniku, dok će informacija o nabavci biti postavljena i na sajt Uprave za javne nabavke.

Prema Ilićevim rečima članovi novog zakona bolje su sistematizovani i svi izuzeci od nabavki, kao i svi osnovi za primenu postupka s pogađanjem, sakupljeni su na jednom mestu i preciznije definisani. Radi jačanja konkurencije omogućeno je da ponuđač dopuni ponudu ako postoje formalni nedostaci, jer je i to do sada bio razlog za ispadanje iz trke. U pogledu bolje kontrole nabavki utvrđeno je da naručilac pre zaključenja ugovora mora u Službenom glasniku da objavi koju ponudu je izabrao kao najpovoljniju kako bi ostali ponuđači mogli na vreme da se žale. Takođe, izveštaji o nabavci biće dostavljani Upravi za javne nabavke kvartalno, a ne jednom godišnje. Ponuđači su dodatno zaštićeni jer će moći da pokrenu upravni spor protiv rešenja Komisije za zaštitu prava koje je do sada bilo neprikosnoveno.

Tokom javne rasprave ocenjeno je da radna verzija nudi bolja rešenja u odnosu na postojeći zakon, ali su izneli i brojne predloge za poboljšanje teksta zakona.Traženo je preciziranje formalno-pravnih odredaba i pojedinih termina, a posebno nadležnosti nove institucije “službenika za javne nabavke” koga treba da imaju u svom preduzeću ili organu.

Zakon o javnim nabavkama mogao bi biti usvojen do kraja novembra, a uporedio se preipremaju i podzakonska akta.

U Srbiji se godišnje zaključi oko 250.000 ugovora o nabavci u vrednosti od 1,7 milijardi dolara. Komisiji za zaštitu prava od jula 2004. stiglo je 1.600 žalbi i u 50 odsto slučajeva tenderi su poništeni, trećina potpuno, a dve trećine delimično.

Povezano

Ostavite vaš komentar