Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na danas održanoj sednici, doneo sledeće zaključke:

  1. DOZVOLJAVA SE uspostavljanje javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Valjeva počev od 12.05.2020. godine.
  2. OBAVEZUJU SE putnici da koriste ličnu zaštitnu opremu (maske i rukavice), kao i da se pridržavaju svih drugih mera u cilju prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID 19 (fizička distanca, ulazak u autobus jedan po jedan…)
  3. OBAVEZUJE SE SP “Lasta” a.d. Beograd da sprovodi mere prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID – 19 u skladu sa Instrukcijom.
  4. UКIDA SE poseban oblik gradskog prevoza putnika na teritoriji grada Valjeva u cilju omogućavanja radnih obaveza i zadataka medicinskog i nemedicinskog osoblja koje je zaposleno u Opštoj bolnici Valjevo za vreme trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog epidemije zarazne bolesti COVID – 19 na posebnoj liniji Iverak – Opšta bolnica Valjevo sa danom donošenja ovog zaključka.
  5. Ovaj zaključak objaviti na internet stranici grada Valjeva i dostaviti SP “Lasta” a.d Beograd i Opštoj bolnici Valjevo.
  6. NALAŽE SE Gradskoj upravi grada Valjeva da, u skladu sa Zaključkom br. 112-489/1/20-04/1 od 08.04.2020. godine i računima dostavljenim od korisnika sredstava, sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, prenese sledeća sredstva:
  • Udruženju roditelja, dece i mladih ometenih u razvoju, Zagrljaj iz Valjeva – iznos od 114.785,00 dinara.
Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Novi pravilnik o bezbednosti dece

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi PRAVILNIК o bezbednosnim sediš…