Početna Čitulje – Predaja

Čitulje – Predaja

Popunite sledeču formu i kliknite na dugme send.


1 – ZAGLAVLJE: (tekst koji će se nalaziti u zaglavlju čitulje)
2 – IME, PREZIME I DATUM: (Ime i prezime pokojnika sa godinom rođena i godinom smrti)
3 – SADRŽAJ ČITULJE: (tekst koji če se nalaziti na čitulji)
4 – OŽALOŠĆENI: (spisak ožalošćenih)
5 – OPCIONI ELEMENT: (DA ili NE)
6 – FOTOGRAFIJA: (veličine 120pxx240px koja će biti dodata kao attachment)

Comments are closed.