Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je javni poziv jedinicama lokalne samouprave da se prijave za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Predmet Javnog poziva je finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti:

  1. unapređenje termičkog omotača putem pojedinačnih mera: zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača, postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;
  2. unapređenje termotehničkih sistema objekta putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom sledećim pojedinačnim merama: zamenom postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač), ugradnjom toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač), ugradnjom elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, opremanjem izvora toplote (radijatora) sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom, opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili), zamenom postojećih i ugradnjom novih efikasnih uređaja za klimatizaciju, zamenom postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote;
  3. ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Za meru energetske efikasnosti zamena postojećeg kotla efikasnijim isključivo se prihvata ugradnja novog izvora toplote koji kao gorivo koristi: drvnu biomasu (pelet, briket, sečka, pirolizu drveta); prirodan gas i tečni naftni gas.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike prof. dr Zorana Mihajlović nedavno je gostujući u jutarnjem programu TV Hepi izjavila da će Lokalne samouprave raspisati dva javna poziva – jedan za kompanije koje će te poslove realizovati, a drugi u toku jula za građane, da se jave i zamene stolariju.

„Ono što je važno je da nema ograničenja da li živite u stambenoj zgradi ili porodičnoj kući, kao što neće biti ograničenja ni u kvadraturi. Ranije vam je bila potrebna građevinska dozvola da bi postavili solarne panele na krov. Sada smo kroz novi zakon to pojednostavili i uprostili proceduru. Potrebno je da napravite projektno-tehničku dokumentaciju i da dobijete rešenje o odobrenju da postavite solarni panel, potom potpisujete ugovor sa lokalnom distribucijom. Plan nam je da sve bude jasno, kratko i jednostavno. Na ovaj način em proizvodite zelenu energiju, em kad niste kod kuće ona se čuva za sledeći mesec, čime snižavate svoj račun za električnu energiju“, izjavila je Mihajlovićeva.

Građevinski radovi pojedinačnih projekata energetske sanacije kojima se ne utiče na unapređenje energetske efikasnosti, odnosno, koji nisu deo termičkog omotača stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, niti obuhvataju montažno/demontažne radove na omotaču i nisu deo radova na unapređenju termotehničkih sistema, ne mogu se finansirati sredstvima Programa. Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja Ministarstva za realizaciju Programa iznose 54.000.000 dinara.

Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji dodeljuje Ministarstvo za finansiranje Programa po JLS iznosi do 100% planiranih budžetskih sredstava JLS za ovu namenu, a ne može biti veći od 10.000.000 dinara po JLS.

Sredstva JLS i sredstva Ministarstva rudarstva i energetike ukupno moraju da čine 50% opravdanih troškova pojedinačne investicije, odnosno građani su u obavezi da plate 50%.

Rok za dostavu prijava je najkasnije do 21.05.2021. godine do 15.00 časova.

https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-za-finansiranje-programa-energetske-sanacije-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova-koji-sprovode-jedinice-lokalne-samouprave

Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

Gradonačelnik Valjeva ugostio predstavnike Streljačkog saveza Srbije

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković i član Gradskog veća zadužen za sport Vladimir Miškov…