Na današnjoj sednici Gradskog veća, utvrđen je predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Valjeva – prva izmena, kao i predlog Odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije „Privredna zona“ – druga izmena.

Izmene i dopune GUP – a odnose se na proširenje granica obuhvata plana u КO Popučke i obuhvataju okvirno površinu od 35 ha, tako da će površina GUP – a sa predmetnim proširenjem iznositi oko 2665 ha. Razlozi za izradu izmena i dopuna jesu stvaranje planskog osnova za realizaciju investicionih projekata u cilju privrednog razvoja grada Valjeva. Razlog za brzu izmenu GUP – a Valjevo jeste i formiranje građevinske parcele za izgradnju preivrednog kompleksa renomirane kompanije iz Nemačke koja posluje u oblasti industrije sanitarija. Кompanija je aktivna već 120 godina na tržištu. U toku trogodišnjeg/petogodišnjeg investicionog perioda, predviđa se da će nivo investicije iznositi oko 70.000.000 evra i da će biti zaposleno oko 800 novih radnika. Potpisan je Memorandum o razumevanju od strane Ministarstva prevrede, kompanije iz Nemačke i grada Valjeva, u cilju pokazivanja spremnosti da unaprede međusobne odnose, kao i da jasno iskažu svoje namere da olakšaju predmetnu investiciju u Srbiji. Nacrt izmene i dopuna GUP – a biće izložen na javni uvid nakon obavljene stručne kontrole plana od strane Кomisije za planove, u prostorijama Gradske uprave u vremenskom trajanju od 15 dana.

Utvrđen je program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2021. godinu, kao i Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Valjeva u javnu svojinu Republike Srbije bez naknade. Osnovni cilj Programa je otuđenje građevinskog zemljišta radi izgradnje objekta za namenu predviđene urbanističkim planovima, a u obimu koji omogućava postojeća infrastrukturna ili infrastruktura čija je izgradnja planirana. Razvojna agencija Srbije uputila je dopis 21.4.2021. godine kojim obaveštava grad Valjevo da je privredno društvo „Bizerba SE&Co. КG“, dostavilo pismo o namerama kojim je iskazalo zainteresovanost za realizaciju investicionog projekta u gradu Valjevu. Imajući u vidu planiranu namenu određenih katastarskih parcela, utvrđena je njihova namena i predloženo donošenje Programa radi sprovođenja postupka otuđenja bez naknade u postupku međusobnog raspologanja vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

Takođe, grad Valjevo otuđuje iz javne svojine grada Valjeva neizgrađeno građevinsko zemljište ukupne površine 11.8 ha u javnu svojinu Republike Srbije, bez naknade, a radi realizacije investicionog projekta od značaja za Republiku Srbiju i grad Valjevo, a razlog donošenja je takođe vezan za realizaciju investicionog projekta u Republici Srbiji privrednog društva „Bizerba SE&Co. КG“.

Članovi Gradskog veća prihvatili su Odluku o mesnim zajednicama na teritoriji grada Valjeva. Ovom odlukom obrazuju se mesne zajednice ( seoske i gradske ), kao i oblici mesne samouprave i određuju se njihova područja i poslovi. Mesne zajednice se obrazuju radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva.

Utvrđen je Zaključak o načinu neizmirenih obaveza ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo. Utvrđena je namena sredstava za neizmirene obaveze za zaposlene i to za neisplaćene zarade za mesec mart 2021. godinu, kao i naknadu za prevoz za isti mesec, naknada za neisplaćene jubilarne nagrade, neizmirene naknade za radu Upravnog odbora i neizmirene obaveze prema dobavljačima.

Članovi Gradskog veća prihvatili su rešenje o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave Valjeva.

Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

Isplata redovne i privremene naknade za septembar

Nacionalna služba za zapošljavanje će preko Poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne …