Od 01. 01. 2021. cena za TESTIRANJE RT-PCR metodom je 9.000 din.

UPLATU SREDTSVA U IZNOSU OD 9.000,00 DINARA IZVRŠITI NA PODRAČUN REPUBLIČКOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PREMA INSTRUКCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA ZA USLUGU TESTIRANJA: ŽIRO RAČUN 840-17750-34

FIZIČКA LICA:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovanja, mesto prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski ili 290-bezgotovinski
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG uplatioca

PRAVNA LICA:
UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 290-bezgotovinski
IZNOS: 9.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): PIB pravnog lica

Ukoliko pravno lice uplaćuje sredstva za više zaposlenih lica dostaviti spisak lica sa JMBG.

Prikaži još ovjava iz Covid19
Comments are closed.

Pročitajte još

Hrabro srce Struganika

Na dan Svetog Jovana 1921. godine sa životne scene je sišao jedan od najvećih sinova koje …