U cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, obaveštavamo javnost o sledećem:

  • rad lekarskih komisija se obavlja bez neposrednog kontakta sa osiguranim licima tako što izabrani lekari doma zdravlja dostavljaju elektronskim putem lekarskoj komisiji filijale predloge za produžetak privremene sprečenosti za rad i
  • počev od 12. 12. 2020. godine osigurana lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ukoliko se leče ili su upućena na lečenje van područja matične filijale mogu da koriste zdravstvenu zaštitu bez saglasnosti lekarske komisije filijale.
Prikaži još ovjava iz Covid19
Comments are closed.

Pročitajte još

Danas počinje vakcinacija građana

Dom zdravlja Valjevo obaveštava javnost da od 8 ujutro, u velikoj sali hotela „Grand“, poč…