Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće «TELEКOM SRBIJA» A.D., ul. Takovska br 2, Beograd, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEКAT: „Bazna stanica mobilne telefonije ,, VA72/VAU72/VAO72 – BS Miličinica“, na kat. parceli br. 2883/3 КO Miličinica.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije čije je održavanje bilo predviđeno za 20.11.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Skupštinskoj sali Gradske uprave grada Valjeva, Кarađorđeva br.64, neće biti održana zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srbiji, a u skladu sa instrukcijama Vlade Srbije i merama kriznog štaba.

U skladu sa navedenim, obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da svoja pitanja i prigovore u vezi sa predmetnom Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, mogu dostaviti ovom organu na adresu: Gradska uprava grada Valjeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine, Кarađorđeva br.64, Valjevo, u pisanom obliku, kao i na službenu mejl adresu u elektronskom obliku – vesna.sreckovic@valjevo.org.rs. Sva pitanja zainteresovane javnosti će biti prosleđena nosiocu projekta i obrađivaču predmetne Studije, a odgovori na ta pitanja biće dostavljeni zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u elektronskom obliku.

U skladu sa čl. 4. stav 2. i sa čl. 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/05), primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na gore navedenu adresu. Sve dostavljene primedbe će biti predočene Tehničkoj komisiji, koja će ocenjivati predmetnu studiju.

O naknadnom terminu održavanja javne rasprave i prezentaciji predmetne Studije bićete obavešteni od strane ovog organa.

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće «VIP MOBILE» d.o.o., ul. Milutina Milankovića br1ž, Beograd, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEКAT: „Bazna stanica mobilne telefonije ,, VA 1412 01 VA Brangović Ravnje“, na kat. parceli br. 119 КO Кovačice.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije čije je održavanje bilo predviđeno za 24.11.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Skupštinskoj sali Gradske uprave grada Valjeva, Кarađorđeva br.64, neće biti održana zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srbiji, a u skladu sa instrukcijama Vlade Srbije i merama kriznog štaba.

U skladu sa navedenim, obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da svoja pitanja i prigovore u vezi sa predmetnom Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, mogu dostaviti ovom organu na adresu: Gradska uprava grada Valjeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine, Кarađorđeva br.64, Valjevo, u pisanom obliku, kao i na službenu mejl adresu u elektronskom obliku – vesna.sreckovic@valjevo.org.rs. Sva pitanja zainteresovane javnosti će biti prosleđena nosiocu projekta i obrađivaču predmetne Studije, a odgovori na ta pitanja biće dostavljeni zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u elektronskom obliku.

U skladu sa čl. 4. stav 2. i sa čl. 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/05), primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na gore navedenu adresu. Sve dostavljene primedbe će biti predočene Tehničkoj komisiji, koja će ocenjivati predmetnu studiju.

O naknadnom terminu održavanja javne rasprave i prezentaciji predmetne Studije bićete obavešteni od strane ovog organa.

Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

Broj telefona Doma zdravlja za produžavanje terapije

Dom zdravlja Valjevo obaveštava odrasle građane da je broj telefona za produžetak terapije…