Valjevski Odsek Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija je na javnom konkursu dobio sredstva za dva projekta koja se finansiraju u okviru programa „Razvoj visokog obrazovanja“. Konkurs je raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije sa ciljem da pruži podršku visokoškolskim ustanovama u razvoju novih i inoviranju postojećih predmeta u okviru akreditovanih studijskih programa.

Prvi projekat odobren jedinoj državnoj visokoškolskoj instituciji u Valjevu nosi naziv “Portal za digitalno učenje u funkciji razvoja preduzetništva i podsticanja zapošljavanja studenata Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo u epidemiološkim uslovima” (DIGITEDU).

Ovaj projekat podrazumeva kreiranje portala i formiranje „Centra za digitalno učenje“ koji će u epidemiološkim uslovima poslužiti kao uspešan model učenja na daljinu, onlajn ispunjavanja predispitnih obaveza, kontinuiranog napretka razvoja digitalnih i preduzetničkih kompetencija studenata, nastavnika i saradnika kroz izabrane predmete iz oblasti računovodstva, revizije i oporezivanja, te unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa kroz stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje primenom najsavremenijih informaciono-komunikacionih sistema.

Studenti će u toku nastave, preko Portala i u „Centru za digitalno učenje“, koristiti digitalne alate i to za evidenciju složenih poslovnih promena i izradu finansijskih izveštaja privrednih subjekata,  podnošenje poreskih prijava elektronskim putem korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata, pregled poreskih kartica koje se vode u republičkoj kao i lokalnim poreskim upravama, elektronsko potpisivanje knjigovodstvenih dokumenata i finansijskih izveštaja uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, kao i revizorskog izveštaja, podnošenje prijava prilikom zapošljavanja radnika, za obavezno socijlano osiguranje (preko portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja) i za registraciju faktura preko sistema Centralnog registra faktura Uprave za trezor.

Predlagači projekta DIGITEDU, koji će dalje biti i njegovi realizatori, bili su nastavnici i saradnici dr Kosana Vićentijević, dr Marina Janković-Perić i Nenad Mihailović.

Drugi projekat koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo našoj školi je “Povezivanje na AMRES infrastrukturu”, za koji su takođe dobijena sredstva. Cilj ovog projekta je unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa, stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje studenata, kao i unapređenje kompetencija nastavnika i saradnika kroz povezivanje Odseka u Valjevu na Akademsku mrežu Srbije i stvaranje tehničkih uslova za korišćenje usluga koje pruža ova mreža.

Ovaj projekat će imati direktan uticaj na unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa i stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje, povećanje upotrebe informacionih tehnologija u nastavi i u procesu učenja i unapređenje kompetencija nastavnika i saradnika za izvođenje nastave.

Prema konkursnoj dokumentaciji, dobijena novčana sredstva u najvećem delu treba da pokriju troškove nabavke mrežne opreme i materijala, kao i troškove postavljanja mrežnih kablova. Rukovodilac ovog projekta je dr Đorđe Petrović.

Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

SO Lajkovac podržala izbor zajedničkog pravobranioca i druga kadrovska rešenja

Lajkovački parlament je na 10. sednici izabrao diplomiranog pravnika Draganu Labus iz Valj…