Pregovarači Evropskog parlamenta i Saveta postigli su sporazum o prvim pravilima na nivou EU o kolektivnoj zaštiti potrošača.

Novim pravilima uvodi se harmonizovani model delovanja preko predstavnika koji će garantovati zaštitu potrošača od masovne štete i istovremeno obezbediti zaštitu kompanija od zloupotrebe parnica.

Takođe će nova pravila doprineti boljem funkcionisanju unutrašnjeg tržišta unapređenjem alata za zaustavljanje nelegalnih praksi i ubrzavanjem pristupa pravdi za potrošače.

Sporazumom je predviđeno da svaka članica imenuje barem jedan kvalifikovani entitet (organizaciju ili neko javno telo) koja će dobiti moć i finansijsku podršku da pokreće postupke za zabranu i naknadu štete u ime grupe potrošača i garantuje potrošačima pristup pravdi.

Za delovanje na domaćem tlu, članice treba da propišu kriterijume saglasne sa ciljevima direktive koji će biti isti kao i za prekogranične slučajeve.

Prikaži još ovjava iz Home

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Gordana Čomić sutra u poseti Valjevu

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić posetiće u sredu…