Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Zaključak GIK-a

Srpska radikalna stranke, podnosilac izborne liste kandidata za odbornike Skupštine grada Valjeva, pod nazivom Dr Vojislav Šešelj-Srpska radikalna stranka je juče predala izbornu listu sa 17 kandidata za odbornike Skupštine grada Valjeva, na izborima raspisanim za 21. 06.2020. godine.

Gradska izborna komisija je nakon pregleda dostavljene dokumentacije utvrdila da ova izborna lista sadrži nedostatke koji se odnose na broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Izbornu listu.

Gradska izborna komisija je, na danas održanoj sednici, donela zaključak kojim je podnosiocu liste naložila da najkasnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja zaključka, otkloni nedostatke izborne liste, koji su smetnja za njeno proglašenje, tako što će GIК-u dostaviti najmanje 19 nedostajućih pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Izbornu listu, sa spiskom tih birača u pismenoj i elektronskoj formi, na odgovarajućim obrascima.

Povezano

Ostavite vaš komentar