Kompanija Docloop doo – Servis Moj-eRačun će 25.10. u Regionalnoj privrednoj komori Valjevo održati stručnu edukacijsku radionicu na temu „Digitalizacija poslovanja – uvođenje eRačuna u skladu sa GDPRom“, a svi učesnici će dobiti potvrde o stručnoj osposobljenosti za uvođenje eRačuna u poslovanje.

U svetu digitalne ekonomije jasno je da se vođenje poslovne evidencije mora digitalizovati, stoga i država Srbija poslednjim izmenana Zakona o računovodstvu i Zakona o elektronskom dokumentu ide u smeru uvođenja elektronskih računa kao obaveznog načina razmene računa između pravnih lica po ugledu na zakone u Evropskoj uniji. Stoga je ova edukacija idealan način da se zaposleni na vreme obuče i pripreme za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja, primanja i obrade elektronskih računa (eRačuna) u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i Zakonom o računovodstvu.

Niži troškovi, efikasnije poslovanje, automatizacija procesa i minimizacija grešaka su samo neke od prednosti elektronskog poslovanja. Međutim, pre prelaska na digitalno poslovanje bitno je zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih računa i drugih računovodstvenih isprava, regulisati elektronsku pisarnicu i arhivu kao i bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i šta svaki zaposleni koji učestvuje u ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti! Stoga je ova edukacija idealna prilika da se zaposleni obuče i pripreme za obavljanje tih poslova.

Bitne teme edukacije:

  • Šta je elektronski račun i zašto postaje vodeća komponenta digitalizacije poslovnih procesa?
  • Kako zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih i drugih računovodstvenih isprava?
  • Interno upravljanje elektronskim računima: na koji način postupamo sa ulaznim, a na koji sa izlaznim elektronskim računima?
  • Zašto je važna elektronska pisarnica i kako funkcioniše elektronska arhiva?
  • Koje su novine u pogledu elektronskog poslovanja u zemljama okruženja?
  • Zašto je bitno pitanje bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i šta svaki zaposleni koji učestvuje u ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti?

Svi polaznici nakon edukacije dobijaju potvrdu o stručnoj osposobljenosti za uvođenje eRačuna u poslovanje, kao i prateći nastavni materijal.

Za više informacija o edukaciji pozovite 066 8103056 ili pošaljite upit na docloop.office@moj-eracun.rs

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Godišnjica pogibije heroja sa Povlena- Stojadina Mirkovića

Danas se navršava 29 godina od pogibije vojnika Stojadina Mirkovića iz Gornjih Leskovica, …