Kako je Zakonom o planiranju i izgradnji propisano da se mogu omogućiti dodatne, pojedinačne pogodnosti za plaćanje doprinosa za objekte od posebnog značaja za razvoj Grada, veće je donelo odluku da umesto 50% koliko je preduzeće “Stop shop” tražilo, doprinosi za uređenje građevinskog zemljišta budu umanjeni za 20%. Zamenik gradonačelnika Žarko Kovač je rekao da će Grad na ime doprinosa, poput poreza na imovinu, na zarade i posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine u budžet inkasirati 5.388.305 dinara, tako da je odobreno umanjenje doprinosa za 20%, što je 2.421.187 dinara.

Član veća Milenko Pantić, složio se sa ovakvom odlukom, ali smatra da bonitete treba primenjivati na sve investitore, sa jasnim kriterijumima.

Načelnik Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove Aleksandar Vujić Subotić je rekao da na ovaj način Grad izlazi u susret investititorima, što će doprinetu zapošljavanju sugrađana, ali i povećanju prihoda Grada. Ritejl park će se graditi na prostoru nekadašnjeg Remonta na kome su predhodnih dana uklonjeni svi objekti. Kako je ranije najvljeno radovi na izgradnji trebali su da počnu polovinom novembra, a završetak radova planiran je 1. maja.

Prikaži još ovjava iz Ekologija

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

U ponedeljak radovi na vodovodnoj mreži

Dana 01.03.2021. godine, zbog radova na izradi vodovodnog priključka, u periodu od 08h. do…