Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

POZIV ZA PRIJAVU NADOKNADE JEDNOKRATNE POMOĆI

novac 

Закључком Владе Републике Србије  предвиђено је да ће се исплатити једнократна помоћ у износу од 16.000,00 динара корисницима права на пензију, права на привремену накнаду друге и треће категорије (у складу са чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и права на привремену накнаду инвалидној деци остварених код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, под условом да:

 

  1. имају пребивалиште на територији Републике Србије;

 

  1. се налазе у исплати и то

 

– за први део месеца августа 2012. године – корисници из категорија запослених и пољопривредника,

 

– за месец август 2012. године – корисници из категорије самосталних делатности и професионална војна лица као корисници.

 

  1. збир месечних износа пензијa, односно накнада остварених применом међународних уговора о социјалном осигурању не прелази износ од 15.000,00 динара.

 

У вези са тим, корисници права на пензију, односно других права остварених применом међународних уговора о социјалном осигурању треба да, у што краћем року (препорука до 12 октобра 2012 године) поднесу пријаву за исплату једнократне помоћи филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, служби филијале, односно испостави на чијем подручју имају пребивалиште.

 

Пријава за исплату једнократне помоћи доступна је на шалтерима свих организационих јединица Фонда, као и на сајту www. pio.rs.

 

Уз пријаву,  неопходно је приложити:

фотокопију личне карте, односно  други доказ о пребивалишту (са актуелном адресом);

– одлуку (решење) иностраног носиоца осигурања о признавању права на пензију или

права на једнократну исплату, односно о непризнавању права;

– извештај из банке о висини последње исплаћене пензије, односно накнаде из

иностранства и

– за кориснике породичних пензија остварених код Фонда – извештај из банке, односно извештај кориснику – чек од пензије.

 

 

Povezano

Ostavite vaš komentar