Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Seminari za studente u IS Petnica

Programi za studente su poslednje četiri godine postali tradicionalni. Na seminarima se proučavaju napredne naučne metode uz korišćenje moderne opreme kojom IS Petnica raspolaže. Svi ovi programi se realizuju u saradnji sa nekim od univerziteta ili naučnih instituta.

Od 20. do 30. septembra, tri grupe studenata iz celog regiona bivše Jugoslavije imaće priliku da izučavaju napredne metode za laboratorijski rad u hemiji i biologiji. Po dvadesetak studenata osnovnih i postdiplomskih studija će imati mogućnost da, radeći sa stručnjacima sa Univerziteta u Beogradu, Maks Plank instituta u Nemačkoj i stručnim timovima petničkiih obrazovnih programa, prođu obuku u oblasti hromatografije, masene spektroskopije i mikroskopije.

Škole hromatografije i masene spektrometrije za studente hemije
Škole su osmišljene kao petodnevni seminari na kojima će trećina vremena biti posvećena teorijskom, a dve trećine praktičnom radu. Studentima će biti omogućeno detaljno upoznavanje i rad na instrumentima kao i analitičkim procedurama u oblasti hromatografskih tehnika, tečne hromatografije visokih performansi – masene spektrometrije (HPLC/MS) i gasne hromatografije – masene spektrometrije (GS/MS).

Premda većina studenata u okviru svojih obaveznih i izbornih studija stekne teorijska saznanja o pomenutim metodama, ovi seminari su za njih jedinstvena prilika za praktičan rad pod vođstvom eksperata i predavača sa domaćih i stranih univerziteta i instituta. Praktični rad obuhvata kompletan put analize realnog uzorka od pripreme, rada na instrumentu, do obrade i tumačenja rezultata sa mogućnošću primene navedenih tehnika u različitim oblastima poput forenzike, hemije životne sredine, hemije lekova, fitohemije itd. U zavisnosti od profila prijavljenih kandidata organizovaće se pojedinačne grupe, tako da će svaki od zainteresovanih kandidata moći da prođe primenu ovih tehnika u oblasti koja ga najviše interesuje.

Od 20. do 25. septembra realizuje se škola za napredni nivo i u njenom radu učestvuje 17 polaznika sa različitih fakulteta Univerziteta iz Beograda, Novog Sada i Sarajeva, iz firme AD “Dijamant“ iz Zrenjanina i Instituta MOL iz Beograda.

Druga škola – osnovni nivo, na programu je od 15. do 30. septembra. Broji 20 učesnika, studenata osnovnih studija sa različitih fakulteta Univerziteta iz Beograda, Novog Sada i Skoplja.

Povezano

Ostavite vaš komentar