Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Klub 4

Prvi znacajni gradevinski radovi u okviru projekta “”Razvoj zdravstva u Srbiji”” – unutrašnji radovi na uredenju novog Grudnog odeljenja u Valjevu, bili su povod za okupljanje predstavnika cetiri zdravstvena centra ukljucena u ovaj projekat Ministarstva zdravlja i Svetske banke.
Sinoć su u hotelu “”Grand”” predstavnici Jedinice Svetske banke pri Ministarstvu zdravlja, organizovali sastanak sa generalnim direktorima, direktorima bolnica i regionalnim koordinatorima projekta zdravstvenih centara iz Kraljeva, Zrenjanina, Vranja i Valjeva. Razgovaralo se o akcionim planovima za nove inicijative “”Kluba 4″” – Rukovodenje medicinskim otpadom i Razvoj upravljanja ljudskim resursima.
Rukovodenje medicinskim otpadom prepoznato je u radu “”Kluba 4″” kao jedan od znacajnih, a slabo razvijenih segmenata u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.
Na prvom sastanku posvecenoj ovom pitanju, sve cetiri bolnice su prihvatile Akcioni plan koji predvida formiranje timova za RMO, usvajanje pravilnika i procedura i stvaranje standardnog modela RMO. Cilj projekta je unapredenje rukovodenja medicinskim otpadom, uz bezbedan i efikasan nivo centralnog skladištenja. Plan pretpostavlja saradnju sa lokalnim samoupravama, sanitarnom, zdravstvenom i ekološkom inspekcijom i regionalnim zavodima za zaštitu zdravlja. Polazni dokument za Akcioni plan je bio izveštaj španske konsultantske agencije CHC o implementaciji sistema rukovodenja medicinskim otpadom.
Menadžment zdravstvenih ustanova takode privlaci sve vecu pažnju u poslednje vreme. U sklopu projekta “”Razvoj zdravstva u Srbiji”” pokrenuta je inicijativa za Program unapređenja upravljanja ljudskim resursima uz pomoć stručnih konsultanata. Rad bi bio usmeren na jacanje kapaciteta menadžerskog tima, preuzimanje odgovornosti i efikasniji rad, uspostavljanje poverenja i održavanje kvalitetnih međuljudskih odnosa i timskog duha.
Predstavnici cetiri bolnice koje na kraju projekta treba da postanu model opšte bolnice u Srbiji skog duha.
Predstavnici cetiri bolnice koje na kraju projekta treba da postanu model opšte bolnice u Srbiji @@@

Povezano

Ostavite vaš komentar