Gradska uprava Valjevo obaveštava građane da je povećanje poreza na imovinu u 2022. godinu minimalno i na godišnjem nivou će se kretati od 39 do 220 dinara, a za pravna lica od 500 do 1300 dinara više za celu godinu.
Iz Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda je upućeno obrazloženje zašto je moralo doći do minimalne korekcije poreza.
„Razlog za donošenje odluke je sadržan u članu 6. Zakona o porezima na imovinu gde je svaka jedinica lokalne samouprave u obavezi da svake godine do 30. novembra donese Odluku o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućoj nepokretnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave i da istu objavi na svojoj internet strani.
Prosečne cene se utvrđuju na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti uz naknadu u periodu od 1. oktobra godine koja prethodi tekućoj godini do 30. septembra tekuće godine. Tekućom godinom se smatra godina koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.


Ako ni u zoni ni u graničnoj zoni nije bilo najmanje tri prometa nepokretnosti porez kod fizičkih lica ostaje isti, a kod pravnih lica se primenjuje koeficijent u odgovarajućoj zoni na cenu iz najopremljenije zone kod obveznika koji ne vode poslovne knjige.
Što se tiče predloga Odluke za 2022. godinu, u istoj će cene odgovarajućih nepokretnosti biti iste ili u malo većem iznosu u odnosu na 2021. godinu, iz razloga što je u prometu došlo do povećanja tržišnih cena nepokretnosti i što su u prometu uglavnom nove nepokretnosti.


Кod građevinskog zemljišta u prvoj, četvrtoj i petoj porez ostaje isti, a u drugoj je došlo do povećanja tržišne cene za 26 din. po kvadratnom metru, jer smo u prometu imali samo Divčibare gde je došlo do povećanja tržišne cene u odnosu na prethodnu godinu. U trećoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene za 10 dinara po kvadratnom metru.
Кod poljoprivrednog zemljišta porez ostaje isti kao i 2021. godine.
Кod šumskog zemljišta u prvoj, trećoj, četvrtoj i petoj zoni porez ostaje isti, samo u drugoj zoni je došlo do povećanja za 39 dinara po kvadratnom metru, jer je u prometu bilo samo Divčibare gde je došlo do povećanja tržišne cene u odnosu na prethodnu godinu.


Кod drugog zemljišta porez ostaje isti kao i 2021. godine.
Кod stanova u četvrtoj i petoj zoni porez ostaje isti. U prvoj, drugoj i trećoj zoni je došlo do povećanja tržišne cene nepokretnosti, jer su u prometu uglavnom bile nove nepokretnosti a i svakako je došlo do povećanja tržišnih cena u prometu nepokretnosti.Maksimalno povećanje se kreće do 2,24% ili u nominalnom iznosu od 220 dinara na godišnjem nivou u zavisnosti od stope amortizacije.


Кod kuća u prve dve zone nismo imali najmanje tri prometa nepokretnosti, pa porez ostaje isti. Što se tiče treće, četvrte i pete zone porez će biti u procentualnom iznosu viši od 1% do 1,93% u zavisnosti od stope amortizacije ili maksimalno u nominalnom iznosu za oko 120 dinara na godišnjem nivou.


Što se tiče poslovnog prostora u trećoj, četvrtoj i petoj zoni kod fizičkih lica porez ostaje isti, a u prve dve zone je došlo do povećanja jer su u prometi bile nove nepokretnosti i pošto Divčibare pripada drugoj zoni za oporezivanje gde je bio najveći promet. U procentualnom iznosu povećanje se kreće maksimalno do 3,46% ili do 500 dinara maksimalno na godišnjem nivou.


Кod pravnih lica maksimalno povećanje u tećoj zoni je negde u nominalom iznosu do 1300 dinara, jer pravna lica nemaju umanjenje po osnovu amortizacije i primenjuju koeficijent na tržišnu cenu iz najopremljenije zone za 2021. godinu.
Кod garaža u drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj zoni porez ostaje isti, a u prvoj je došlo do povećanja tržišne cene nepokretnosti za 1,25%, jer su u prometu bile samo nove nepokretnosti“, kaže se u obrazloženju Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda.

Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

TA „Vaskršnji susreti planinara Srbije“

Prema kalendaru akcija PS Srbije PSD „Magleš “ iz Valjeva Vas poziva na Tradicionalnu akci…