Na poziv preduzeća “Agrorazvoj – valjevske doline”, preduzeće „Foresting“ iz Beograda je sa stručnjacima u oblasti zaštite šuma sa Šumarskog fakulteta utvrdilo da je zdravstveno stanje u park-šumi Pećina jako nezadovoljavajuće i da je neophodno rekonstruisati i unaprediti stanje drveća.


Ekipa stručnjaka koju čine dr Slobodan Milanović, vanredni profesor i dr Ivan Milenković, docent, kao i specijalista za vizuelnu procenu zdravstvenog stanja stabala inž. Ljubomir Popara sa saradnicima su detaljnim radom na terenu, prikupljanjem i analiziranjem podataka, izradili Elaborat o vizuelnoj proceni zdravstvenog stanja stabala u park-šumi Pećina sa predlogom mera sanacije za svako pojedinačno stablo koji možete preuzeti na sajtu grada Valjeva:
https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/


Na stablima je zabeležen veliki broj saprofitskih gljiva, tumori, mehanička i oštećenja od insekata koja dovode do slabljenja, sušenja i prelamanja drveća, stoji u ovom Elaboratu. Navedeno je da su stabla četinara i lišćara, koja su naizgled zdrava, u lošem stanju i detaljno su opisane sve pojave, koje mogu da ugroze bezbednost posetilaca i korisnika, a posebno dece.


Predloženo je uklanjanje obolelih stabala, kao i sadnja novih sadnica, starosti 7 do 10 godina. Кako je navedeno u izveštaju, cilj ove intervencije je da se sačuva park-šuma od daljeg propadanja. Predložene su sadnice voćkarica, drvenastih vrsta i cvetno dekorativnih.

Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

Odbornici izglasali smenu zajedničkog pravobranioca Darka Кostića

Na osmoj sednici Skupštine opštine Lajkovac, koja je sadržala svega dve tačke dnevnog reda…