Od 01. 01. 2021. cena za TESTIRANJE RT-PCR metodom je 9.000 din.

UPLATU SREDTSVA U IZNOSU OD 9.000,00 DINARA IZVRŠITI NA PODRAČUN REPUBLIČКOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PREMA INSTRUКCIJA ZA UPLATU SREDSTAVA ZA USLUGU TESTIRANJA: ŽIRO RAČUN 840-17750-34

FIZIČКA LICA:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovanja, mesto prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski ili 290-bezgotovinski
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG uplatioca

PRAVNA LICA:
UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fonda za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 290-bezgotovinski
IZNOS: 9.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): PIB pravnog lica

Ukoliko pravno lice uplaćuje sredstva za više zaposlenih lica dostaviti spisak lica sa JMBG.

Prikaži još ovjava iz Covid19
Comments are closed.

Pročitajte još

I jutros kvalitet vazduha u Valjevu: jako zagađen

Koncentracije suspendovanih čestica prašine jutros višestruko prelaze dozvoljene granice.V…