Skupštine opštine Lajkovac je juče usvojila Odluku o budžetu opštine Lajkovac za 2021. godinu i niz pratećih odluka. Budžet za narednu godinu iznosi oko 916 miliona dinara, a sa preko 160 miliona prenetih obaveza na raspolaganju će biti milijardu i 77 miliona dinara. Projektovani budžet manji je za 130 miliona dinara nego prethodne godine, zbog uredbe Vlade Srbije iz 2019. po kojoj naknada za zaštitu životne sredine ne ide više direktno u budžet opština i gradova nego u Ministarstvo za zaštitu životne sredine.


Od 916 miliona skoro polovina, odnosno 427 miliona, predstavlja klasičan okvir budžeta, dok sredstva po osnovu rente od EPS-a (RB Кolubara) iznose 297 miliona dinara. U Fondu ekologije, iz navedenog razloga, biće samo 1,5 miliona dinara novih i oko 20 miliona prenetih sredstava. Predsednik opštine Andrija Živković je u svom izlaganju odbornicima istakao da su ova sredstva korišćena za izgradnju kišne i fekalne kanalizacije, ali su dobrim delom usmeravana i za rad komunalnog preduzeća, što se u 2021. mora učiniti iz investicija, tako da je realno budžet u delu investiranja „kraći“ za 200 miliona.


Uprkos smanjenom budžetu nisu povećane lokalne komunalne i druge takse, zadržana su sva socijalna davanja, neće biti smanjena pomoć penzionerima, đacima, studentima, porodiljama, nastavlja se budžetsko finansiranje seoskih ambulanti. Praktično se za ulaganje u obrazovanje, socijalnu, dečju i zdravstvenu zaštitu odvaja se skoro trećina budžeta, odnosno 300 miliona dinara.


Iz budžeta za narednu godinu planirano je 40 miliona za održavanje zatvorenog bazena (otvaranje se očekuje u martu-aprilu, ako dozvoli epidemiološka situacija), od čega najviše za radnike, kao i 12 miliona dinara za opremanje Srednje škole „17. septembar“, čija se temeljna rekonstrukcija privodi kraju. Programu poljoprivrede opredeljeno je 16 miliona, kao i prethodne godine. Planirano je i 18 miliona dinara (šest miliona od kazni za saobraćajne prekršaje) za ugradnju kamera na 14 značajnih saobraćajnica, na svim važnim ustanovama i dve kamere za praćenje brzine učesnika u saobraćaju na ulascima u

Lajkovac iz pravca Lazarevca i Valjeva. Projekat će biti finansiran fazno u dve-tri godine.


Vrlo je značajna realizacija sporazuma sa EPS-om po osnovu preseljenja Malog Borka i Skobalja u iznosu od 220 miliona. Taj novac će, pre svega, biti opredeljen za nastavak izgradnje vodovodne mreže u Jabučju (Gornji kraj i Viš), kao i za izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitke vode poput onog u centru Jabučja, za izgradnju moderne saobraćajnice koja će povezati bazen sa Ulicom vojvode Mišića čije je projektovanje u toku, uređenje dela Vojnog kruga koji će biti dodeljen stanovnicima iz Skobalja koji se opredele za taj deo Lajkovca, za završetak rekonstrukcije i parterno uređenje konaka Brene Mihailović.


Među 28 tačaka dnevnog reda prihvaćen je Program uređivanja građevinskog zemljišta, Program za unapređenje uslova života lokalne zajednice, Lokalni akcioni plan za zapošljavanje, programi i planovi rada Кulturnog centra „Hadži Ruvim“, Gradske biblioteke, Turističke organizacije opštine Lajkovac i Ustanove za sport i omladinu. Data je saglasnost na Program poslovanja JP „Gradska čistoća“ i na izmene i dopune Cenovnika komunalnih usluga, jer je komunalnom preduzeću od 2021. povereno održavanje javne rasvete.
Usvojen je Program unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite stanovništva i Strategija razvoja socijalne zaštite 2021-2025.

Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

SO Lajkovac podržala izbor zajedničkog pravobranioca i druga kadrovska rešenja

Lajkovački parlament je na 10. sednici izabrao diplomiranog pravnika Draganu Labus iz Valj…