Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće «TELEКOM SRBIJA» A.D., ul. Takovska br 2, Beograd, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEКAT: „Bazna stanica mobilne telefonije ,, VA72/VAU72/VAO72 – BS Miličinica“, na kat. parceli br. 2883/3 КO Miličinica.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije čije je održavanje bilo predviđeno za 20.11.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Skupštinskoj sali Gradske uprave grada Valjeva, Кarađorđeva br.64, neće biti održana zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srbiji, a u skladu sa instrukcijama Vlade Srbije i merama kriznog štaba.

U skladu sa navedenim, obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da svoja pitanja i prigovore u vezi sa predmetnom Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, mogu dostaviti ovom organu na adresu: Gradska uprava grada Valjeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine, Кarađorđeva br.64, Valjevo, u pisanom obliku, kao i na službenu mejl adresu u elektronskom obliku – vesna.sreckovic@valjevo.org.rs. Sva pitanja zainteresovane javnosti će biti prosleđena nosiocu projekta i obrađivaču predmetne Studije, a odgovori na ta pitanja biće dostavljeni zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u elektronskom obliku.

U skladu sa čl. 4. stav 2. i sa čl. 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/05), primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na gore navedenu adresu. Sve dostavljene primedbe će biti predočene Tehničkoj komisiji, koja će ocenjivati predmetnu studiju.

O naknadnom terminu održavanja javne rasprave i prezentaciji predmetne Studije bićete obavešteni od strane ovog organa.

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće «VIP MOBILE» d.o.o., ul. Milutina Milankovića br1ž, Beograd, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEКAT: „Bazna stanica mobilne telefonije ,, VA 1412 01 VA Brangović Ravnje“, na kat. parceli br. 119 КO Кovačice.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije čije je održavanje bilo predviđeno za 24.11.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Skupštinskoj sali Gradske uprave grada Valjeva, Кarađorđeva br.64, neće biti održana zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srbiji, a u skladu sa instrukcijama Vlade Srbije i merama kriznog štaba.

U skladu sa navedenim, obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da svoja pitanja i prigovore u vezi sa predmetnom Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, mogu dostaviti ovom organu na adresu: Gradska uprava grada Valjeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine, Кarađorđeva br.64, Valjevo, u pisanom obliku, kao i na službenu mejl adresu u elektronskom obliku – vesna.sreckovic@valjevo.org.rs. Sva pitanja zainteresovane javnosti će biti prosleđena nosiocu projekta i obrađivaču predmetne Studije, a odgovori na ta pitanja biće dostavljeni zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u elektronskom obliku.

U skladu sa čl. 4. stav 2. i sa čl. 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/05), primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na gore navedenu adresu. Sve dostavljene primedbe će biti predočene Tehničkoj komisiji, koja će ocenjivati predmetnu studiju.

O naknadnom terminu održavanja javne rasprave i prezentaciji predmetne Studije bićete obavešteni od strane ovog organa.

  • Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

    Zaštitnik građana ukazao je da je položaj osoba sa invaliditetom, koje se i inače susreću …
  • Uhapšen zbog droge

    Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, u saradnji sa Višim javnim tužilašt…
  • Apel građanima za strpljenje

    Iz Doma Zdravlja saznajemo da je telefonski broj 064/ 8321-997 zbog velikog interesovanja …
Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Zaštitnik građana ukazao je da je položaj osoba sa invaliditetom, koje se i inače susreću …