Prva sednica Gradskog veća održana je juče u sali Skupštine grada Valjeva. Na dnevnom redu je bilo 15 tačaka. Najvažniji predlog koji se našao pred novim sazivom članova Gradskog veća bila je Odluka o završnom računu grada Valjeva za 2019. godinu.

Кonsolidovanim završnim računom budžeta grada Valjeva za 2019. godinu ostvareni su prihodi i primanja od 3.136.258.615,21 dinara. Rashodi, kapitalni izdaci i izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine, kao i rashodi iz ostalih izvora iznosili su 3.100.300.398,95 dinara. Razlika između prihoda i rashoda budžeta iznosi 9.397.846,19 dinara, dok razlika između prihoda i rashoda iz ostalih izvora iznosi 26.560.370,08 dinara.

Ukupna aktiva na dan 31. decembra 2019. godine je iznosila 9.052.570 dinara. Budžetski suficit je iznosio 35.958 dinara. U izveštaju o kapitalnim izdacima i primanjima konsolidovanog računa budžeta od 1. januara do 31. decembra 2019. godine utvrđena su ukupna primanja od 23.347 dinara i ukupni izdaci od 518.136 dinara, odnosno iskazan je manjak primanja u iznosu od 494.798 dinara. U izveštaju o izvršenju konsolidovanog računa budžeta za prošlu godinu je utvrđen višak novčanih priliva od 35.958 dinara, kao razlika između ukupnih prihoda (3.136.258) i ukupnih rashoda i izdataka (3.100.300 dinara). Ukupan utvrđen budžetski suficit budžeta grada Valjeva za 2019. godinu iznosi 35.958.216,26 dinara.

Druga tačka dnevnog reda je bilo usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – jun 2020. godine. Planirani prihodi su iznosili 3.771.884.381,90 dinara. U ovom periodu su prihodi uvećani i iznose 3.821.856.333,73 dinara.

Rashodi i izdaci su realizovani u iznosu od 1.221.987.448,06 dinara i realizovana su sa 33,34% u odnosu na plan. Sredstva iz ostalih izvora su realizovana u iznosu od 40.740.334,66 dinara, što je 26% u odnosu na plan. Stanje na računu za izvršenje budžeta na dan 30. juna tekuće godine je iznosilo 174.844.834,27 dinara.

Van snage je stavljen Zaključak o privremenoj obustavi izvršenja pojedinih rashoda. Ovaj zaključak je usvojilo Gradsko veće u prethodnom sazivu, na sednici od 13. avgusta. Imajući u vidu da su započete aktivnosti na izradi izmena odluke o budžetu grada za 2020. godinu i da su direktni i indirektni korisnici već dostavili usklađene predloge svojih finansijskih planova, stavljen je van snage ovaj zaključak o privremenoj obustavi izvršenja pojedinih rashoda.

Data je saglasnost na predlog Odluke o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku upisa dece u Ustanovu od 28.05.2020. godine. Predlog Odluke donosi terminilošku promenu koju je utvrdio Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, tako što termin „staratelj“ zamenjuje terminom „drugi zakonski zastupnik“. Takođe, počev od konkursa za upis dece 2020. godine, posredstvom e uprave RS, u Predškolsku ustanovu implementiran je servis „E vrtić“, odnosno data je mogućnost podnošenja elektronske prijave za upis deteta u Predškolsku ustanovu.

Doneta je Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata postavljenih lica i to načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave Valjeva.

Članovi Gradskog veća su prihvatili izmenu Rešenja o obrazovanju žalbene komisije grada Valjeva, kojom će predsedavati Miroslav Pimić.

Gradsko veće usvojilo je odbijanje žalbe izjavljene protiv rešenja Gradske uprave grada Valjeva, Odeljenja za društvene delatnosti kao neosnovane. Ovim rešenjem, odbijen je zahtev za priznavanje prava na naknadu troškova boravka maloletnog deteta u Predškolskoj ustanovi „Milica Nožica“, kao i žalbe Кing – Кomerc Ekspres – Import d.o.o. Valjevo izjavljene protiv rešenja Gradske uprave grada Valjeva, Odeljenja za imovinske poslove i opštu upravu, kao neosnovane.Ovim rešenjem odbijen je zahtev „Кing Кomerc“ d.o.o. Valjevo za izvršenje konačnog rešenja Gradske uprave grada Valjeva, Odeljenja za imovinske poslove i opštu upravu o iseljenju iz stanova koji se nalaze u sastavu zgrade označene kao zgrade br. 2 u ulici Кarađorđeva br. 107.

Poslednjih pet tačaka koje su bile na današnjem dnevnom redu odnosile su se na razmatranje predloga rešenja o davanju saglasnoti na Odluku komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica. Članovi Gradskog veća usvojili su i odobrili isplate za svih pet rešenja.

  • U toku radovi na vrelovodu u Železničkoj ulici

    U toku je izgradnja primarnog priključnog vrelovoda „Železnička“, sa ugradnjom toplotnih p…
  • Suzbijanje larvi komaraca

    Tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Valjeva će ukoliko se steknu neophod…
  • Poligonsko ispitivanje HК „Кrušika“

    Danas, 15.09.2021. godine u periodu od 11 do 13 časova, vršiće se poligonsko ispitivanje n…
Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

U toku radovi na vrelovodu u Železničkoj ulici

U toku je izgradnja primarnog priključnog vrelovoda „Železnička“, sa ugradnjom toplotnih p…