U propisanom roku je dostavljeno ukupno 268.056 redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu.
Obveznici, koji iz nekog razloga nisu dostavili finansijski izveštaj u ovom roku, mogu da dostave svoj izveštaj sa zakašnjenjem, najkasnije do 31.12.2020. godine, uz plaćanje naknade za javno objavljivanje uvećane po osnovu neblagovremenog dostavljanja.
A obveznici, čiji su redovni godišnji finansijski izveštaji za 2019. godinu javno objavljeni kao ispravni, a koji naknadno utvrde materijalno značajne greške, do kraja 2020. godine mogu da izvrše zamenu tih izveštaja, kao i zamenu odgovarajuće dokumentacije objavljene uz izveštaje.
Za matična pravna lica, koja dostavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za 2019. godinu, za ekonomsku celinu, rok za dostavljanje tih izveštaja ističe 03. septembra 2020. godine.
Sve informacije o načinu dostavljanja svih vrsta izveštaja propisanih Zakonom, uključujući i njihove zamene, nalaze se na sajtu www.apr.gov.rs, na strani „Finansijski izveštaji“ – „Uputstva za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu“ – „Vrste izveštaja za 2019 i njihova sadržina“, odnosno „Zamena javno objavljenih finansisjkih izveštaja i dokumentacije“.
Za dodatna pitanja, pišite na mejl: finizvestaji@apr.gov.rs.

Prikaži još ovjava iz Home

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Pravilnik o poklonima javnih funkcionera

Opšte odredbe Član 1. Pravilnikom o poklonima javnih funkcionera (u daljem tekstu: Praviln…