Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Održana 104. sednica Gradskog veća

Članovi Gradskog veća razmatrali su Izveštaj radne grupe za analizu modela za rešavanje statusa zdravstvene ustanove apoteke „Valjevo“. Apoteka „Valjevo“ kao i druge apoteke javne ustanove ( državne ) je poslovno – finansijski ugrožena gubitkom svog monopolskog položaja na tržištu, u smislu da je jedina koja ima pravo izdavanja lekova i sanitetskog materijala „na recept“. Davanjem istog prava i privatnim apotekama taj položaj je izgubljen. Opterećenje većim brojem zaposlenih i striktnim poštovanjem propisa, kao i centralizovanim nabavkama i naplatom preko RFZO – a dodatno je položaj opterećen i rezultat je praktično očekivan. Imovinski status prostorija apoteke „Valjevo“ nije uređen. Apoteka ima obaveze prema dobavljačima oko 74 miliona dinara čiji je deo moguće regulisati refundacijom od RFZO – a. Uzevši u obzir Valjevo i mali broj poslovnica sa kojima se raspolaže i sa aspekta vremena i izvodljivosti, model Izdavanja u zakup poslovnog prostora sa obavezom zakupca za regulisanje finansijskih obaveza apoteke i preuzimanje određenog broja zaposlenih je povoljniji i radna grupa se odlučila da taj model predloži kao put za rešavanje postojećih problema. Naravno kroz Oglas o pozivu zainteresovanim kupcima i ugovor sa istim, detaljno bi se regulisalo prevashodno pitanje obaveza i statusa zaposlenih, kao i svi drugi zakonom predviđeni međusobni odnosi Zakupodavca i Zakupca.

Utvrđen je Predlog Odluke o izmenama Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za 2020. godinu. Opšti cilj LAPZ – a je povećanje zaposlenosti i to kroz – stručnu praksu, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima i subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, koje može da ostvari pod uslovom da je lice prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe – Filijala Valjevo. Za sprovođenje predloženih izmena Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za 2020. godinu sredstva u iznosu od 25.000.000,00 dinara su smanjena na iznos od 10.000.000,00 dinara, a koja su planirana Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu.

Na današnoj sednici Gradskog veća data je saglasnost za tri rešenja na Odluku komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Кao dopuna dnevnog reda, našao se Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za organizaciju održavanja Auto reli takmičenja na teritoriji grada Valjeva. Ovim ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obaveze ugovarača za organizaciju i održavanje Auto reli takmičenja za 2020. godinu na teritoriji grada Valjeva. Auto reli takmičenje u ovoj godini će se održati 5 – 6. 09. 2020. godine.

Povezano

Ostavite vaš komentar