NAREDBA O ZABRANI OКUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU (“Sl. glasnik RS”, br. 78/2020)

1.Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom prostoru -kada se istovremeno okuplja više od 100 lica.

Za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno-tehničke i higijenske uslove.

2. Zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima na otvorenom prostoru -kada se istovremeno okuplja više od 1.000 lica. Izuzetno od stava 1. ove tačke, sportskim takmičenjima može prisustvovati veći broja lica, s tim da rastojanje između prisutnih lica iznosi najmanje jedan metar. Na ulazu za publiku, prilikom sportskog događaja kojem je dozvoljeno prisustvo većeg broja lica u smislu stava 2. ove tačke, mora biti istaknuto obaveštenje o maksimalnom broju lica koja mogu da prisustvuju događaju dok ova mera traje.

3. Zabrana okupljanja iz tač. 1. i 2. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

4. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (“Službeni glasnik RS”, br. 66/20 i 76/20). 5. Ova naredba stupa na snagu 1. juna 2020. godine

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

I jutros kvalitet vazduha u Valjevu: jako zagađen

Koncentracije suspendovanih čestica prašine jutros višestruko prelaze dozvoljene granice.V…