Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Usluga eVrtić

Pozivaju se roditelji koji još uvek nisu podneli zahtev za upis deteta u Predškolsku ustanovu „Milica Nožica“ da to učine do 31. maja prevashodno koristeći uslugu „eVRTIĆ“ na Portalu eUprava kao lakši, brži i besplatan način prijave deta u predškolsku ustanovu.

Obrazac zahteva koji roditelj treba da popuni nalazi se na Portalu eUprava (www. euprava.gov.rs), a prijava se vrši elektronskim putem. Roditelj ne mora da odlazi ni na jedan šalter, niti da dostavi izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o prebivalištu i uverenje o zaposlenju roditelja, jer se navedeni podaci automatski pribavljaju iz službenih evidencija nadležnih organa.

Posredstvom Portala eUprava, do 18.maja Predškolska ustanova „Milica Nožica“ je primila već 190 e-zahteva.

Roditelji koji iz bilo kog razloga nisu u mogućnosti da koriste uslugu „eVRTIĆ“, prijave mogu da podnesu lično na obrascu-prijavi, koja se može dobiti u administrativnoj službi Predškolske ustanove „Milica Nožica“, ul. Vlade Danilovića br. 9, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 sati. Uz ispravno popunjen zahtev-prijavu, roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik deteta dužan je da dostavi potrebne dokaze naznačene u obrascu zahteva i navedene u tekstu Кonkursa za prijem i upis dece u celodnevni boravak.

Bliže informacije mogu se dobiti na adresi pumn.konkurs@gmail.com.

Povezano

Ostavite vaš komentar