Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Instrukcija za privredne subjekte koja se odnosi na prijavu zaposlenih koji imaju radnu obavezu za vreme policijskog časa

U cilju efikasne primene Obavezne instrukcije o primeni Uredbe o izmenama i dopunama mera za vreme vanrednog stanja u oblasti prevoza putnika u drumskom saobraćaju, u nastavku vam dostavljamo pojašnjenje procedure sa delom koji se odnosi na prijavu zaposlenih koji imaju radnu obavezu za vreme policijskog časa.

S obzirom da privredni subjekti preko Ministarstva privrede (i excel obrasca sa ličnim podacima) prijavljuju MUP-u svoje zaposlene koji imaju radnu obavezu za vreme policijskog časa, neophodno je da privredni subjekti prvenstveno ovu dozvolu pribave.
Po dobijnju dozvole MUP-a, privredni subjekt se obraća Gradskoj upravi grada Valjeva (u daljem tekstu: Gradska uprava) sa iskazanom i obrazloženom potrebom za prevoz svojih zaposlenih, u cilju dobijanja dozvole.
Gradska uprava se obraća Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) za zahtevom za dobijanje prethodne saglasnosti (iz Obavezne instrukcije).
U okviru ovog zahteva, Gradska uprava obaveštava MGSI da će se prevoz odvijati (u potpunosti ili delimično) u vreme policijskog časa i da zaposleni privrednog subjekta imaju dozvolu MUP za kretanje u vreme policijskog časa.
Ova, prethodna saglasnost MGSI se može izdati uz uslov da privredni subjekt koji će vršiti prevoz putnika dobije dozvolu za vozača od MUP-a za kretanje u vreme policijskog časa i obaveste ih o odobrenoj ruti prevoza i terminima.
Prevoznik se preko Ministarstva privrede obraća MUP i ako dobiju dozvolu za kretanje u vreme policijskog časa, može da organizuje prevoz.
Na ovaj način i zaposleni i vozač imaju dozvolu MUP za kretanje u vreme policijskog časa, a sama linija prevoza zaposlenih ima dozvolu Gradske uprave, uz prethodnu saglasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Povezano

Ostavite vaš komentar