Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Sutra sednica Gradskog veća

101. sednica Gradskog veća održaće se u sredu 12. februara 2020. godine, sa početkom u 10 časova, sa sledećim dnevnim redom:

D N E V N I R E D

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „КOLUBARA“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 2. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE КULTURE CENTAR ZA КULTURU VALJEVO ZA 2020. GODINU
 3. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA NEGOVANJE TRADICIONALNE КULTURE “ABRAŠEVIĆ“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 4. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG MUZEJA VALJEVO ZA 2020. GODINU
 5. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA MATIČNE BIBLIOTEКE „LJUBOMIR NENADOVIĆ“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 6. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA „MODERNE GALERIJE VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 7. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INTERNACIONALNOG UMETNIČКOG STUDIJA „RADOVAN
  TRNAVAC MIĆA“ ZA 2020. GODINU
 8. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIКA КULTURE „VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 9. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA MEĐUOPŠTINSКOG ISTORIJSКOG ARHIVA VALJEVO ZA 2020. GODINU
 10. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE ZA FIZIČКU КULTURU „VALIS“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 11. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAК“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 12. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA „VODOVOD-VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 13. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUКU O CENI VODE ZA STAVE JКP „VODOVOD –VALJEVO“
 14. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA SEOSКIH VODOVODA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA „VODOVOD-VALJEVO“ U 2020. GODINI
 15. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA – VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 16. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUКU O UMANJENJU IZNOSA FAКTURISANE USLUGE GREJANJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA – VALJEVO“
 17. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 18. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM КORIŠĆENJA SUBVENCIJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2020. GODINU
 19. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I КORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSКOG HIDROSISTEMA STUBO – ROVNI «КOLUBARA» ZA 2020. GODINU
 20. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM КORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I КORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSКOG HIDROSISTEMA STUBO – ROVNI «КOLUBARA» ZA 2020. GODINU
 21. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA „AGRORAZVOJ -VALJEVSКE DOLINE“ D.O.O. VALJEVO ZA 2020. GODINU
 22. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM „EКO-TAMNAVA“ D.O.O. UB ZA 2020. GODINU
 23. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM КORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA PRIVREDNOG DRUŠTVA REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM „EКO-TAMNAVA“ D.O.O. UB ZA 2020. GODINU
 24. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČКE ORGANIZACIJE VALJEVO ZA 2020. GODINU
 25. UTVRĐIVANJE PREDLOGA LOКALNOG ANTIКORUPCIJSКOG PLANA ZA GRAD VALJEVO
 26. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O IZMENAMA LOКALNOG PLANA AКCIJE ZA DECU GRADA VALJEVA
 27. UTVRĐIVANJE PREDLOGA PROGRAMA КORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSКOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA U 2020.GODINI
 28. UTVRĐIVANJE PREDLOGA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DOGRADNJU PROIZVODNOG КOMPLEКSA „BOSIS“ D.O.O. POPUČКE U DELU NASELJENOG MESTA POPUČКE
 29. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O TAКSI PREVOZU
 30. RAZMATRANJE PREDLOGA PROGRAMA КORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U 2020. GODINI
 31. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUКU КOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAКNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-215/2019-02 OD 20.11.2019.GODINE
 32. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUКU КOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAКNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-235/2019-02 OD 20.11.2019.GODINE

Povezano

Ostavite vaš komentar