Akcija besplatnih preventivnih pregleda koju Ministarstvo zdravlјa sprovodi već drugu godinu u cilјu rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o sopstvenom zdravlјu, biće nastavlјena u nedelјu, 22. decembra, od 08 do 16 časova, u Opštoj bolnici Valjevo i svim domovima zdravlja Kolubarskog okruga.

Tom prilikom u Opštoj bolnici Valjevo , svi građani, i oni bez zdravstvenog osiguranja, moći će da se preventivno pregledaju u nedelju, 22.12.2019. godine, u periodu od 8:00 do 16:00 časova. Ovoga puta u skladu sa našim kadrovskim i tehničkim mogućnostima planirani su sledeći preventivni pregledi:

1.      Ultrazvuk abdomena;

2.      Kardiološki pregledi – EKG i krvni pritisak;

Još jednom želimo da napomenemo da će u toku ovih preventivnih pregleda raditi i ambulante domova zdravlja širom Kolubarskog okruga.

Tako će medicinski timovi Doma zdravlja Valjevo zainteresovanim građanima raditi UZ abdomena, zatim opšti pregled koji podrazumeva merenje krvnog pritiska i EKG pregled. Osim ambulanti u Domu zdravlja Valjevo, za sve zainteresovane će u nedelju biti otvorene i ambulante u Kamenici, Poćuti, selu Stave, Divcima i na Divčibarama.

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Tok epidemije Covid-19 na teritoriji kolubarskog okruga

Od početka epidemije kovid 19 infekcije 14.3.2020 . pa do 2.8.2020. godine je prijavljeno …