Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

SO Lajkovac usvojila Treći rebalans budžeta

Skupština opštine Lajkovac je na 32. sednici usvojila Odluku o trećem rebalansu budžeta za 2019. godinu, po kojem je opštinski budžet manji za 40 miliona i iznosi oko milijardu i 280 miliona. Na osnovu ostvarenja prihoda i primanja za prvih devet meseci i procene njihovog ostvarenja do kraja godine umanjeni su planirani prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina za 15 miliona, kao i opšti prihodi budžeta za oko 11,5 miliona dinara, od čega se 10 miliona odnosi na prihode od poreza na zarade. Trećim rebalansom budžet je umanjen i za završne radove na Radića konaku i konaku Brene Mihailović, koji se odlažu za narednu godinu, u pitanju je 13,8 miliona. Jedino povećanje prihoda planirano je od naplate kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji Lajkovca i to milion dinara. Prethodno su odbornici usvojili i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za period januar-septembar. Od ukupno planiranih tekućih prihoda i primanja ostvareno je 62,18 odsto, dok devetomesečna realizacija rashoda iznosi 45,71 odsto, što će biti znatno uvećano u poslednjem kvartalu godine zbog završetka brojnih radova.

Кao i uvek uz rebalans, usvojene su izmene i dopune budžetskih programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice, podrške za sprovođenje poljoprivredne politike, uređenja građevinskog zemljišta itd. Sredstva za podršku poljoprivredi sada iznose 13,5 miliona i smanjena su zbog manjeg interesovanja za pojedine stavke programa kao što je nabavka ženskih teladi, dok su povećana za plastenike. Paket odluka vezanih za lokalne poreze pokazao je da ostaju na prošlogodišnjem nivou, jedino je napravljena olakšica za objekte na seoskom području, kako bi lakše okončali proces ozakonjenja objekata.

Direktor JP „Gradska čistoća“ Bojan Bogdanović predočio je odbornicima Informaciju o finansijskom izveštaju preduzeća, kao i Druge izmene Programa poslovanja za 2019. godinu, koje su usvojene. Bogdanović je istakao da komunalno preduzeće značajno opterećuje dug za vodu od 63 miliona dinara i sudski spor sa JPКP „Lazarevac“, ali da je u prethodnih 10 meseci uspostavljen pozitivan odnos sa lazarevačkim komunalnim preduzećem, koje gazduje pogonom u Nepričavi. Naglasio je da „Gradska čistoća“ ovogodišnje račune za vodu redovno izmiruje, a da će, zahvaljujući savremenoj detekciji kvarova, računi biti manji nego u 2018. za skoro 30 miliona, što je velika ušteda. Istovremeno je obezbeđena bolja isporuka vode jer su smanjeni gubici.

Odbornici su usvojili set odluka o radu Predškolske ustanove „Leptirić“, među kojima se izdvajaju Izveštaj o radu za 2018/19. i Plan rada za 2019/20. Direktor Mila Mitrović Lončar kao najznačajnije u prethodnoj vaspitnoj godini istakla je otvaranje novog objekta, ukidanje prekobrojnih grupa i liste čekanja, dok je za narednu godinu izdvojila da će imati najveći broj dece do sada, 528 u svim grupama. I deca zaposlenih i nezaposlenih roditelja sada imaju mesto u obdaništu.

Usvojene su i Prve izmene i dopune Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, kojima se uvodi jednokratna pomoć ratnim vojnim invalidima ili njihovim porodicama, kvartalno po 4.000 dinara. Skupština je donela odluku o izdavanju jedinog preostalog slobodnog lokala u svojini opštine Lajkovac za potrebe Udruženja “BaziMili” Lajkovac, koje su osnovali roditelji dece sa autizmom, ali koje će pomagati svim osobama sa posebnim potrebama.

Skupština je usvojila Program rada Turističke organizacije za narednu godinu, kao i sastav upravnog i nadzornog odbora zbog isteka mandata. Usvojena je Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Lajkovca i data saglasnost na Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda u opštini. Doneta je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP „Gradska čistoća“. Na kraju beležimo lep gest mladog odbornika Nemanje Milinovića (SPS), koji se odrekao se dnevnice u korist udruženja „BaziMili“.

Povezano

Ostavite vaš komentar