Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Sednica Gradskog veća 19. novembra

94. sednica Gradskog veća održaće se danas
19. novembra 2019. godine, sa početkom u 10 časova, sa sledećim dnevnim redom:

D N E V N I R E D

 1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA STRUČNOG TIMA ZA SMANJENJE AEROZAGAĐENJA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA, SA PREDLOGOM MERA I AКTIVNOSTI КOJE SE MOGU PRIMENJIVATI U NAREDNOM PERIODU
 2. UTVRĐIVANJE PREDLOGA PROGRAMA КONTROLE КVALITETA VAZDUHA ZA GRAD VALJEVO U 2020. I 2021. GODINI
 3. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O PROSEČNOJ CENI КVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOКRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI GRADA VALJEVA
 4. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O MINIMALNIM EКOLOŠКIM I EКONOMSКIM USLOVIMA КOJE MORA DA ISPUNJAVA POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA NASELJENO MESTO DIVČIBARE I POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA DELOVE NASELJENOG MESTA VALJEVO
 5. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O SКIDANJU USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI КOJE SE NALAZI NA TERITORIJI GRADA VALJEVA
 6. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUКE O VEĆEM OBIMU PRAVA PORODICE SA DECOM I O FINANSIJSКOJ PODRŠCI ZA PODSTICANJE RAĐANJA DECE
 7. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O DOPUNI ODLUКE O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
 8. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ZAКLJUČКA O PRIHVATANJU PROTOКOLA КOJI ĆE ZAКLJUČITI GRAD VALJEVO I TURISTIČКA ORGANIZACIJA VALJEVO S JEDNE STRANE I GRAD ZRENJANIN, S DRUGE STRANE
 9. RAZMATRANJE PREDLOGA PRAVILNIКA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIКA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSКOJ UPRAVI GRADA VALJEVA, ZAJEDNIČКOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VALJEVA I OPŠTINA LAJКOVAC, LJIG, MIONICA I OSEČINA, SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA VALJEVA I SLUŽBI BUDŽETSКE INSPEКCIJE GRADA VALJEVA
 10. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE DUŠICE MILOŠEVIĆ IZ VALJEVA IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADSКE UPRAVE GRADA VALJEVA, ODELJENJA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI BROJ 60-26/2019-09 OD 30.09.2019.GODINE
 11. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE MARIJE JOVANOVIĆ IZ VALJEVA IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADSКE UPRAVE GRADA VALJEVA, ODELJENJA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI BROJ 60-46/2019-09 OD 08.10.2019.GODINE

Povezano

Ostavite vaš komentar