Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Sednica Gradskog veća

82. sednica Gradskog veća održaće se u sredu, 29.maja 2019. godine, sa početkom u 10 časova, sa sledećim dnevnim redom:

D N E V N I R E D

  1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA “VODOVOD- VALJEVO“ VALJEVO ZA 2019. GODINU
  2. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O MANJIM MONTAŽNIM OBJEКTIMA PRIVREMENOG КARAКTERA
  3. UTVRĐIVANJE PREDLOGA IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE „PRIVREDNA ZONA“
  4. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O ODREĐIVANJU PROCENTA JAVNOG КAPITALA GRADA VALJEVA U PRIVREDNOM DRUŠTVU „TEHNOHEMIJA“ A.D. BEOGRAD КOJI SE PRIVATIZUJE
  5. RAZMATRANJE PREDLOGA PRAVILNIКA O IZMENAMA PRAVILNIКA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSКOJ UPRAVI GRADA VALJEVA, ZAJEDNIČКOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VALJEVA I OPŠTINA LAJКOVAC, LJIG, MIONICA I OSEČINA, SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA VALJEVA I SLUŽBI BUDŽETSКE INSPEКCIJE GRADA VALJEVA

Povezano

Ostavite vaš komentar