Obrazovanje odraslih, kao sastavni deo sveukupnog sistema obrazovanja, od sada je moguće u Visokoj poslovnoj školi strukvnih studija.

Naime, rešenjima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, valjevska državna visoka škola stekla je status javnog priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), i to za izvođenje šest programa neformalnog obrazovanja odraslih, a polaznici tih programa mogu biti i osobe sa posebnim potrebama.

Akreditovani program na VIPOS-u za obrazovanje odraslih su kursevi nemačkog jezika za niži srednji i srednji nivo, kursevi engleskog jezika A1 i A2, osnovna digitalna pismenost i računovodstveno-finansijska pismenost.

Sertifikati i Uverenja koje polaznici stiču posle uspešno završene obuke na VIPOS-u imaju status javne isprave,  priznati su od države, i što je, takođe vrlo važno, poslodavci više ne mogu po slobodnoj proceni da vrednuju, priznaju ili ne priznaju ovakve isprave.

Predavači su doktori i magistri nauka, nastavnici jezika i veština koji rade u visokom obrazovanju i imaju kompetencije za rad sa odraslima, a u izvođenje programa sa osobama sa posebnim potrebama uključeni su andragog i pedagog koji poseduju odgovarajuće licence za rad.

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Železničar pobedio u Sremskoj Mitrovici sa 3:1

U trećem kolu Superlige Banka Poštanska štedionica lajkovački Železničar je sinoć u Sremsk…