Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Dr sci. med. Dušan Ružičić najmlađi doktor nauka u Opštoj bolnici Valjevo

Dr sci. med. Dušan Ružičić – od odbranjene doktorske disertacije do kliničke inovacije i međunarodnog naučnog uspeha

14.06.2018. godine, u svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr Dušan Ružičić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „POVEZANOST STEPENA RAZVIJENOSTI KALCIFIKATA ARTERIJA DOJKE I STEPENA RAZVIJENOSTI KORONARNE  ARTERIJSKE BOLESTI KVANTIFIKOVANIH SYNTAX SKOROM”, a pod mentorstvom prof. dr Branka Beleslina (Medicinski fakultet u Beogradu). Disertacija je odbranjena pred Komisijom u sastavu: prof. dr Milan Nedeljković – predsednik, prof.dr Ana Đorđević Dikić  – član (Medicinski fakultet u Beogradu) i prof. dr Miloje Tomašević (Fakultet Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu) – član.

Dr sci. med. Dušan Ružičić zajedno sa svojim multidisciplinarnim timom istraživača i naučnika iz Opšte bolnice Valjevo i Medicinskog fakulteta u Beogradu, inovativna rešenja iz doktorske disertacije vezana za predikciju teške koronarne bolesti kod žena iznad 45 godina starosti, objavio je u dva prestižna međunardna naučna časopisa sa rigoroznom recenzijom, “Clinical Radiology” i “Health Care for Women International”.

Dr sci. med. Dušan Ružičić, Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9.81, a tokom studija je čak četiri puta dobio nagradu kao najbolji student godine. U sklopu programa profesionalne razmene studenata, obavio je stručnu praksu u Češkoj Republici (Brno) i Republici Nemačkoj (Ulm i Hamburg). Takođe, kao student bio je instruktor praktične nastave na Katedri za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu, specijalističke akademske studije iz oblasti kardiologije upisuje školske 2010/2011. godine, a 2012. godine ih završava odbranivši temu „Klinički i laboratorijski prediktori ranog mortaliteta bolesnika sa akutnim infarktom miokarda lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom“ pod mentorstvom prof. dr Igora Mrdovića. Specijalizaciju iz oblasti interne medicine upisao je 2013. godine i završava je sa odličnom ocenom 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorske studije iz oblasti kardiologije upisao je školske 2012/2013. Dr Ružičić zaposlen je od decembra 2010. godine u Opštoj bolnici Valjevo, na Odeljenju kardiologije i koronarne jedinice i Odseku za invazivnu kardiološko – radiološku dijagnostiku sa “pace maker” centrom. Dr Ružičić je autor i koautor 15 radova objavljenih na nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima, 5 radova objavljenih u naučnim časopisima međunarodnog značaja, kao i 5 radova objavljenih u naučnim časopisima nacionalnog značaja.

Povodom postignutog uspeha dr sci. med. Dušana Ružičića, u utorak 19.06.2018. godine, sa početkom u 13 sati u sali Edukativnog centra Opšte bolnice Valjevo, organizovaće se stručni skup gde će dr Ružičić predstaviti svoju doktorsku temu stručnoj javnosti i medijima. Sa velikim zadovoljstvom i ponosom, Uprava Opšte bolnice Valjevo, poziva Vas da prisustvujete ovom događaju. Uvodnu reč na skupu daće dr sci. med. Mira Vuković, rukovodilac Edukativnog centra i pomoćnik direktora za obezbeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite Opšte bolnice Valjevo.

Povezano

Ostavite vaš komentar